Svar från Svenska Akademien väntas på tisdagen

Efter en helg i ovisshetens tecken väntas den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson räta ut några av de frågetecken som finns kring Svenska Akademiens pågående kris.

I torsdags meddelade Sara Danius att hon lämnar Svenska Akademien och rollen som ständig sekreterare. "Det är Akademiens vilja och jag rättar mig efter den viljan", sade hon på Börshusets trappa i Gamla Stan i Stockholm.
HBL-TT/Matilda Kvarnström Lantz
16.04.2018 07:08 UPPDATERAD 16.04.2018 16:19
Turerna var många och anklagelserna hårda under veckan som gick. Det kan lätt kännas som en evighet sedan den inte längre ständiga sekreteraren Sara Danius stegade fram över Gamla stans kullerstenar med en krispig bukett vilandes på ena armen och med vännen och kollegan Sara Stridsberg tätt intill den andra.
Men faktum är att det inte gått särskilt många timmar, och ännu är det många frågor som inte har fått något svar.

Avhopp, utröstningar och knytblusar

Svenska Akademien planerar nu att ge det man kallar "ett svar" på advokatutredningens rapport om institutionen och dess ledamöters kopplingar till den så kallade kulturprofilen och hans verksamhet.
Den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson uppger för TT att Akademien planerar att komma med sitt uttalande under tisdagen.
– Vi har kommit överens om att jag ska skicka ett utvidgat pressmeddelande, utifrån det vi skulle ha publicerat som ett svar på advokatutredningens rapport. Hur vi ser på den och vad vi ska göra för någonting, sade han till TT i fredags.
– Det var många av oss ledamöter som ville att det skulle gå ut tidigare, det är verkligen i allmänhetens intresse att de får ta del av våra synpunkter där.
Enligt DN visar utredningen bland annat att kulturprofilen har avslöjat namnen på sju Nobelpristagare i förväg. Mannen nekar till de anklagelserna genom sin advokat.
Svenska Akademiens direktör Anders Olsson har tillfälligt tagit över rollen som institutionens ständige sekreterare.

Saknade förtroende

Trycket mot Akademien har eskalerat sedan i torsdags då Danius avgick när en majoritet av de kvarvarande ledamöterna inte haft tillräckligt förtroende för henne.
– Jag hade gärna velat fortsätta, men det finns annat att göra här i livet, sade hon.
Bilden av Danius som, med huvudet högt och iklädd sin typiska vita knytblus, just erkänt sig utröstad mot sin vilja spreds som en löpeld och dagen därpå sågs såväl politiker som kändisar i välknutna rosetter för att visa sitt stöd. Manifestationer kräver nu att hela Akademien ska avgå och över 200 författare har gått samman i en gemensam protest mot institutionen.

Ifrågasätter giltigheten

Dessutom har Stridsberg i Dagens Nyheter ifrågasatt om beslutet ens kan betraktas som giltigt.
– Vi var elva personer närvarande på Akademiens möte i torsdags. Vi var tre personer som motsatte oss beslutet med all vår kraft. Jag, Jesper Svenbro och Per Wästberg, skrev hon till tidningen.
Även Katarina Frostenson, den ledamot som har starka kopplingar till kulturprofilen, lämnade arbetet i Akademien. Kvar är bland andra Anders Olsson som i sin tur har riktat hård kritik mot Danius ledarskap och påstår att hon inte har kommunicerat med gruppen.
– Hon har inte pratat med oss över huvud taget, nästan. Hon har också tagit beslut som inte har haft förankring i Akademien, det har varit allvarliga brister under hela våren i hennes maktutövning, har han sagt till TT.

Måndagens händelser

Enligt Expressen har de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien under helgen hållit ett krismöte, där man bland annat har enats om att inte prata med medierna eller kommunicera utåt. Det riskerar att ge en spretig bild, menar ledamöterna som nu vill samla sig för att rädda Akademiens anseende. Samtidigt uppger Expressen på måndagen att en nyckelperson vid Akademiens kansli i Gamla stan lämnar sin tjänst. Det är Margaretha Söderling, assistent till den ständiga sekreteraren. Hon ska ha sagt upp sig från sitt arbete, men har inte gett några närmare kommentarer utan hänvisar till ett kommande pressmeddelande.
Under måndagen uttryckte också ett drygt hundratal forskare sin oro över Akademien i en debattartikel i Dagens Nyheter: "Vi tvingas konstatera att Svenska Akademien i dess nuvarande skick saknar legitimitet, och att de kvarvarande ledamöterna inte förmår bedriva verksamheten på ett värdigt och adekvat sätt. Vi menar därför att det reformarbete som initierades under Sara Danius tid som ständig sekreterare snarast måste återupptas, så att Svenska Akademien kan bli den öppna, kulturbärande och kulturvårdande institution som dagens samhälle så väl behöver," skriver forskarna.

Artikeln har uppdaterats 14.22

HBL har tätt följt med händelserna kring Akademien:
Kulturchef Fredrik Soncks spontana kommentarer.
Kjell Westö: Akademien måste upplösas
Herman Lindqvist: "Ta in finlandssvenskar i Svenska Akademien"

Striden i Akademien – detta har hänt

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar hela tiden till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner.
Under hösten får en advokatbyrå i uppdrag att utreda kulturprofilens koppling till ledamöterna.
Under tidiga våren presenteras utredningen för Akademiens ledamöter och en djup spricka uppstår. Man röstar om uteslutning av ledamoten Katarina Frostenson som har koppling till kulturprofilen.
Den 6 april meddelar tre ledamöter som röstade för en uteslutning – Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren – att de lämnar sina stolar.
Den 7 april skriver Svenska Dagbladet att advokatutredningen visar att det finns skäl att misstänka att sekretessregler brutits vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med Nobelprisöverläggningar. Utredningen rekommenderar också Akademien att polisanmäla kulturprofilens verksamhet för ekonomisk brottslighet, vilket Akademien avblåser med en intern omröstning, enligt Danius.
Den 9 april uppger Dagens Nyheter, som tagit del av Svenska Akademiens advokatutredning, att kulturprofilen har avslöjat namnen på sju Nobelpristagare i förväg. Uppgifterna avfärdas av mannens advokat.
Den 10 april skriver ledamoten Horace Engdahl i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift".
Den 11 april uppger kungen att han är öppen för att låta skriva om Akademiens stadgar, bland annat vad gäller rätten till utträde. Samma dag konstaterar Nobelstiftelsen att krisen skadar Nobelprisets anseende.
Den 12 april meddelar Sara Danius efter ett möte med Akademien att hon lämnar både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar arbetet i Akademien. Beslutet att båda lämnar grundar sig i en kompromiss mellan lägren, enligt Anders Olsson.
Den 13 april vänder sig Danius mot "vänskapskotterier", "brott och fusk" och "kvinnoförnedrande uttryck" i ett uttalande till TT. Olsson riktar å sin sida hård kritik mot Danius ledarskap och säger till TT att hon tagit beslut utan förankring hos ledamöterna. Samma dag begär Klas Östergren formellt utträde ur Akademien.

ANDRA LÄSER