Larmrapport om rasande insektsbestånd – risk för ekokollaps

Insektsbestånden har rasat i Tyskland, och forskarna varnar för en ekologisk kollaps också i andra länder. Läget är knappast lika allvarligt i Finland, men nyheten är ytterst oroväckande, säger Esko Hyvärinen på Miljöministeriet.

Flygande insekter pollinerar växter, bryter ned organiskt material och utgör föda för mängder av andra djur. Om insektsbestånden minskar utarmas naturen vilket får konsekvenser också för människan.
Peter Buchert
19.10.2017 12:50 UPPDATERAD 19.10.2017 16:08
Tyskland har förlorat över 75 procent av sina insekter på bara 27 år, skriver ett forskarteam i en artikel i tidskriften Plos One. De varnar för en ekologisk kollaps med allvarliga följder för mänskligheten.
Även om studien inskränker sig till tyska naturskyddsområden menar forskarna att samma mönster torde gälla för jordbruksmiljöer i stora delar av världen.
Orsaken är oklar, men forskarna bedömer att tillbakagången beror på förlorade naturmiljöer och ett utbrett bruk av bekämpningsmedel. Däremot kan varken skiftande väderförhållanden eller klimatförändringen förklara en så markant krasch på så kort tid.
– Upptäckten är alarmerande, säger Hans de Kroon vid Radboud-universitetet i Nijmegen.
Inom studien har forskarna systematiskt och året runt sedan 1989 samlat in flygande insekter på 63 naturskyddsområden i Tyskland. De har vägt sina fångster och jämfört den totala biomassan över tid. Medelfångsten minskade med 76 procent på 27 år, och med hela 82 procent på somrarna när det finns som mest insekter.
– Det ser ut som om vi håller på att göra stora områden obeboeliga för de flesta livsformer. Det är som om vi är på väg mot en ekologisk apokalyps. Förlorar vi insekterna kommer allt annat liv att kollapsa, säger Dave Goulson vid Sussex University till The Guardian.
Sedan förut vet man att europeiska fjärilsbestånd har halverats under de senaste årtiondena. Den här studien visar ändå att tillbakagången gäller alla slags flygande insekter. Goulson antar att det beror på att det europeiska jordbrukslandskapet utgör ytterst fattiga och monotona miljöer för insekter.
– Den exakta orsaken till varför de minskar så här markant är ändå oklar. Det kan bero på att de helt enkelt inte hittar föda eller på att de exponeras för bekämpningsmedel, eller en kombination av båda orsakerna, säger han.
Framöver kan forskningen kanske ge svar på en del frågor, eftersom alla insekter i den tyska studien har förvarats för närmare undersökningar.

Näringsväven rubbas

Esko Hyvärinen vid Miljöministeriet, en av författarna till den inhemska rödlistan över hotade arter, säger att den markanta tillbakagången i Tyskland är ytterst oroväckande. Även om det inte finns liknande studier av insekternas totala biomassa i Finland antar han att situationen är bättre än i Mellaneuropa.
– Här används bekämpningsmedel i jordbruket inte i lika hög grad och absolut inte året runt, säger han.
Oförsiktigt använda kan bekämpningsmedel orsaka massdöd bland bin, men enligt säkerhets- och kemikalieverket Tukes har biodlarna inte rapporterat ett enda fall av misstänkt kemikalieorsakad massdöd i år. Tukes påpekar att jordbrukare som använder bekämpningsmedel har ett ansvar för bin och andra pollinerande insekter.
När insektsbestånden kraschar äventyras pollineringen. Det får följder också för människan.
– Fruktskörden är så gott som helt beroende av insekter. Det finns inga andra metoder för pollinering, säger Esko Hyvärinen.
Mätt i biomassa är insekterna den överlägset största gruppen av djur på jorden. De bryter ned organiskt material vilket är viktigt för miljöhygienen, och de utgör föda för fåglar, fladdermöss, kräldjur, fisk och vissa däggdjur. Om insekterna minskar kraftigt påverkas hela näringsväven.
– Insekterna är ytterst viktiga för naturen och ekosystemen. Vi ser redan en brist på pollinerande insekter, också inom ryps- och bärodlingen, säger Hyvärinen.
Det är troligt att minskande insektsbestånd ligger bakom faktum att insektsätande fågelarter som svalor och flugsnappare går bakåt. I brist på en exakt orsak till nedgången säger Hans de Kroon att det gäller att minska på bruket av bekämpningsmedel som vi vet har negativ inverkan.

ANDRA LÄSER