Fokusera på vardagsfrågorna i kommunalvalet!

För invånarna är närheten till och kvaliteten i småbarnspedagogiken, skolan och omsorgen det centrala, inte strukturer eller finansieringsmodeller.

11.02.2021 11:42 UPPDATERAD 11.02.2021 11:53
Tommy Westerlund lyfter förtjänstfullt upp frågan om vad vårens kommunalval handlar om och framför allt inte handlar om i sin ledare (HBL 10.2). Oppositionen, med Sannfinländarna och Samlingspartiet i spetsen, gör allt för att flytta bort fokuset från kommunerna till riksplanet. Man skall dock inte underskatta väljarnas förmåga att göra skillnad på äpplen och päron. Vilket vi förhoppningsvis även kommer att se på valkvällen den 18 april.
Trots det är det på sin plats med lite konsumentupplysning då det gäller framför allt den stundande social- och hälsovårdsreformen. Reformen har varit aktuell redan över 20 år. Olika modeller har analyserats och beretts av landets mest framstående sakkunniga inom området. Med, inte mer eller mindre, den målsättningen att på sikt rädda den nordiska välfärdsmodellen och finansieringen av den. Målsättningen har inte varit att försämra social- och hälsovården eller sjukvården för individerna, utan uttryckligen att på sikt garantera den. Detta glöms ofta bort i den politiska retoriken.
Det ligger nu i riksdagens, inte i kommunernas, händer huruvida det nu aktuella reformförslaget vinner laga kraft, men en sak är solklar. Ur kommuninvånarnas synvinkel skiljer sig denna modell inte märkbart från den förra regeringens modell, underförstått att vi utgår ifrån att reformen skall hålla sig inom ramen för vår grundlag. Allt annat är att förvränga fakta.
Att nu yrvaket börja efterfråga en kommunbaserad modell som bland annat SFP helt korrekt förespråkade redan inför riksdagsvalet 2011 är enbart oppositionsretorik. Den kommunbaserade modellen skulle ha haft många fördelar, men är inte längre ett realistiskt politiskt alternativ. Kanske inte ens önskvärd ur en funktionalitetssynvinkel. Dessutom skulle en kommunbaserad modell fortfarande ha fråntagit kommuner med färre än 50 000 invånare eller kanske till och med 100 000 invånare ansvaret för social- och hälsovården. SFP är det enda partiet som seriöst laborerat med en kommunbaserad modell utifrån ett underlag på 20 000 invånare. Denna politiska realitet är bra att ha i minne då modellen efterfrågas ute på valfälten.
Låt oss inför kommunalvalet fokusera på frågor som berör våra kommuninvånares vardag. För invånarna är närheten till och kvaliteten i småbarnspedagogiken, skolan och omsorgen det centrala, inte strukturer eller finansieringsmodeller.

Johan Johansson,

SFP:s partisekreterare 2010–2015, Grankulla

ANDRA LÄSER