Nästan 100 har tvångsavvisats till Afghanistan i år

Polisen har verkställt ett hundratal avvisningar till Afghanistan i år. I fjol var antalet under tio. Amnesty International uppmanar EU-länderna att omedelbart stoppa alla avvisningar till Afghanistan.

Förödelse efter en självmordsbomb i Jalalabad i Afghanistan i början på december.
Det var i oktober i fjol som Finland bland andra EU-länder skrev under ett avtal om avvisningar med Afghanistan, och sedan dess har avvisningarna tagit fart. Också tidigare har polisen verkställt avvisningar till Afghanistan, men det har varit fråga om enstaka fall per år. I år har antalet tiofaldigats, då polisen fram till slutet av november verkställt 94 avvisningar till Afghanistan, enligt Polisstyrelsen.
Utöver de avvisningar som polisen verkställt har knappt femtio personer med avvisningsbeslut valt den så kallade assisterade frivilliga återresan, som ordnas av internationella migrationsorganisationen IOM.
I början av oktober publicerade Amnesty International en rapport om läget för återvändare och andra civila i Afghanistan, och kräver att EU-länderna omedelbart stoppar alla avvisningar. Enligt Amnesty kan ingen del av landet anses trygg, och ett stort antal människor löper risk för allvarliga människorättskränkningar som förföljelse och tortyr. Kabul, dit många skickas enligt principen om intern flykt, är farligast i hela landet, påpekar Amnesty.
Enligt FN:s insats i Afghanistan, Unama, har 5 379 civila skadats och 2 640 dödats i Afghanistan under det här årets första nio månader. Antalet har hållit sig på ungefär samma höga nivå sedan 2014, då de internationella Isaf-styrkorna lämnade landet, men nytt för i år är att fler skador beror på hemgjorda bomber och självmordsdåd och fler drabbade är kvinnor och barn. Talibanerna står bakom de flesta civila skadorna, men också IS och andra kriminella grupper har fått fotfäste i landet.
Trots att säkerhetsläget har förvärrats har andelen positiva asylbeslut i såväl Finland som EU-länderna i snitt sjunkit. Från 2015 till 2016 sjönk andelen afghaner som fick ett positivt asylbeslut i EU-länderna i snitt från 67 procent till 57 procent. I Finland var raset ännu större, från 72 procent till 42 procent. Hittills i år har 44 procent av besluten i Finland varit positiva.
ANDRA LÄSER