Maten fortsätter att bli dyrare

Osäkerheten på matmarknaden kan fortsätta i många år och prisnivån kan förbli hög. Det spår Pellervo ekonomisk forskning i sin färska översikt.

De höga gödselpriserna hör till det som pressar upp priset på livsmedel även i Finland.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
14.06.2022 15:18
Det är först nu effekterna av kriget i Ukraina börjar synas i livsmedelspriserna. Både producentpriserna inom lantbruket och priserna på livsmedel har stigit kraftigt och trycket på ytterligare höja priserna ökar.
Det skriver Pellervo ekonomisk forskning PTT i sin färska översikt över lantbruks- och livsmedelssektorn. Pellervo räknar med att prisnivån kan hållas hög länge.
"Kostnadskrisen förra hösten lyfte redan den fram hur beroende lantbruket är av den globala energiproduktionen och den globala ekonomin. Kriget lyfte i sin tur fram också beroendet av gödsel och foder", säger äldre lantbruksekonom Päivi Kujala i PTT:s pressmeddelande.
PTT varnar också för att de höjda kostnaderna innebär osäkerhet då det gäller självförsörjningsgraden i Finland.
Livsmedelsprisernas uppgång har varit snabbare än höjningen av andra priser. Då inflationen i maj var 7 procent ökade livsmedelspriserna 9 procent.
Eftersom de ökande kostnaderna inom lantbruket överförs till konsumentpriserna med en viss fördröjning räknar PTT med att priserna fortsätter att öka. I april ökade  producentpriset för svinkött 17 procent, producentpriset för nötkött 12 procent jämfört med april i fjol. Priset för att producera kyckling har gått upp 23 procent.

ANDRA LÄSER