Över 8 000 obetalda vårdavgifter bland studerande hotar gå till utsökning

Trots betalningspåminnelser till studerande vid högskolorna har Folkpensionsanstalten fortfarande inte fått in alla hälsovårdsavgifter för vårterminen 2021.

Yrkeshögskolornas studerande blev berättigade till vård av Studenternas hälsovårdsstiftelse vid årsskiftet 2020/2021. Alla högskolestuderande som har rätt att få vård av hälsovårdsstiftelsen ska betala en hälsovårdsavgift. Arkivbild från Åbo.
Folkpensionsanstalten uppskattar att 8 150 obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande kommer att gå till utsökning i mitten av april. Det gäller hälsovårdsavgifter för högskolestuderande som anmält sig närvarande för vårterminen 2021 men som inte betalat avgiften till Folkpensionsanstalten.
Förfallodagen för vårterminens hälsovårdsavgift var den 31 januari och Folkpensionsanstalten skickade i slutet av februari en betalningspåminnelse till de studerande som inte betalat avgiften i tid.
Högskolestuderande som inte betalat sin hälsovårdsavgift för vårterminen 2021 kan ännu undvika utsökning genom att omedelbart betala avgiften enligt de uppgifter som framgår av betalningspåminnelsen, meddelar Folkpensionsanstalten.
Från och med januari har yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att få vård av Studenternas hälsovårdsstiftelse varit tvungna att betala en hälsovårdsavgift till Folkpensionsanstalten. Studerandena vid yrkeshögskolorna blev berättigade till hälsovårdsstiftelsens tjänster vid årsskiftet.
Storleken på högskolestuderandenas hälsovårdsavgift fastställs för ett kalenderår åt gången. I år är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin.
ANDRA LÄSER