Två nya dödsfall i covid-19 inom HUS område – ett i Norra Savolax

En person har dött i covid-19 i Norra Savolax. Bild: Ari Sundberg/SPT

På söndagen vårdades 41 personer på intensivvårdsavdelningar på grund av coronaviruset.

Två nya dödsfall i samband med coronaviruset har registrerats hos Institutet för hälsa och välfärd (THL). Båda dödsfallen har inträffat inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Enligt den statistik som THL hade tillgång till på söndagsmorgonen har sammanlagt elva personer dött i covid-19 i Finland. Nio av dödsfallen har skett inom Helsingfors universitetscentralsjukhus ansvarsområde, uppger THL. Ett dödsfall har därtill bekräftats inom Uleåborgs universitetssjukhus ansvarsområde och ett inom Tammerfors universitetssjukhus område.

Utöver de 11 fallen rapporterades ytterligare ett dödsfall från Norra Savolax under söndagseftermiddagen. Det är Samkommunen för Norra Savolax vårdtjänster som meddelar att en äldre person som hör till riskgruppen har avlidit i sviterna av covid-19. Samkommunen för Norra Savolax vårdtjänster hör till Kuopio universitetssjukhus ansvarsområde.

I Norra Savolax har man hittills konstaterat nio fall av laboratorietestad covid-19. De flesta patienterna är i hemkarantän och mår bra, men några personer vårdas på sjukhus.

Enligt samkommunens pressmeddelande har ett av coronafallen bekräftats på vårdcentralen i Idensalmi. En del av personalen har exponerats för smittan men ingen har ännu visat symtom på sjukdomen.

Den kirurgiska verksamheten i Norra Savolax kommer tillfälligt att avbrytas för att frigöra utrymme för fler vårdplatser. Situationen är fortfarande lugn, och det finns än så länge inte brist på vårdplatser, uppger samkommunen.

Uppdaterar dagligen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inrättat en kartapplikation som uppdateras dagligen med aktuell coronastatistik. På söndag förmiddag visar kartan på THL:s sida 1 218 fall av laboratoriekonstaterade fall av covid-19.

Det är en ökning med 55 fall på ett dygn.

För tillfället vårdas 134 personer med coronasmitta på sjukhus. Av dessa är 41 intagna på intensivvårdsavdelningar.

Konstaterade fall av coronaviruset finns nu i alla Finlands sjukvårdsdistrikt. Värst drabbat är Nyland med 810 fall. Birkaland har näst flest fall, 78 stycken.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning