Svenskspråkiga barn i Ulrikasborg och Kampen kan behöva byta daghem – flytt planerad till anrikt hospital

Ett nytt och stort citydaghem för svensk- och finskspråkiga barn är på tjänstemännens ritbord just nu. Det kan påverka tre svenska daghem.

Nytt svenskspråkigt daghem planeras på Kalevagatan
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
09.02.2023 05:01 UPPDATERAD 09.02.2023 10:32
Gardets hospital heter ett kvarter som andas helsingforsisk militär- och sjukhushistoria. I höstas öppnade den franska skolan Jules Verne sina dörrar här i två byggnader som är ritade av Carl Ludvig Engel.
Nu vill Helsingfors stad också inviga ett helt nytt daghem i samma kvarter.
Daghemmen Viktoria och Fylgia Solhem skulle flytta in tillsammans med flera andra finska daghem.
Det är inte frågan om vilket hus som helst utan om Gardets hospitals tidigare huvudbyggnad från 1884. Fasaden är av tegel och arkitekten hette Evert Lagerspets.
Nästa vecka kommer politikerna som sitter i Svenska sektionen att få besluta om en behovsutredning för det nya daghemmet.
På den nya adressen på Kalevagatan 48 skulle det finnas plats för 224 barn, varav 84 platser för svenskspråkiga.

Ny detaljplanering eller undantagslov krävs

Tidtabellen är snäv. I de dokument som politikerna kommer att ta ställning till talas det om en öppning redan hösten 2024.
För närvarande kan huvudbyggnaden inte användas för daghemsverksamhet. I detaljplanen står det att huset är en förvaltningsbyggnad. Trots att tjänstemännen bereder en ny detaljplan är det en process som kan ta länge.
Därför har staden redan nu lämnat in en ansökan om undantagslov. Om lovet beviljas går det att ha ett daghem i byggnaden.
Innan flytten skulle huset renoveras invändigt.
För daghemmet Viktoria blir flytten inte många hundra meter. För närvarande håller daghemmet till på Eriksgatan 45, vilket inte ligger långt borta från den tilltänkta byggnaden.
Men för Fylgia Solhem, som verkar på två adresser i Ulrikasborg, blir flytten till Kampen längre.
Enligt en prognos kommer antalet barn i åldern 1–6 att öka med 450 i det södra stordistriktet fram till 2036 jämfört med 2020.
Vad beträffar de svenskspråkiga barnen räknar staden med att antalet barn i åldern 1–6 håller sig på nuvarande nivå fram till 2036 i distrikten Kampmalmen och Ulrikasborg.

Gardets hospital

Kan även vara känt som Gardets lasarett, efter finskans Kaartin lasaretti.
Är ett kvarter bredvid Sandvikstorget i Helsingfors.
Kvarteret har sex byggnader.
Äldst är ett empirehus från 1827 på Lönnrotsgatan ritat av Engel.
Nästäldst, granne med sjukhuset och i hörnet av Lönnrotsgatan och Sandviksgatan står den gamla bagarstugan från 1835, även den bär Engels signatur och går i empire.
På Sandviksgatan står två enkla trähus, trosslidret från 1882 och isoleringsbyggnaden från 1901.
Kalevagatans sjukhusbyggnad i rödtegel tar plats utmed nästa hela kvarteret.
Garnisonssjukhuset är från 1884 och ritades av Evert Lagerspets som avled innan byggnaden färdigställdes.
Theodor Höijer slutförde projektet.
Sjukvården av soldater och militärer upphörde i Sandviken för över 80 år sedan och verksamheten flyttade till Mejlans där Tilkka militärsjukhus färdigställdes 1936.
Det nyaste bygget i kvarteret är funkishuset vid Abrahamsgatan.
Byggnaden är från tidigt 1940-tal, ritad av Jussi Paatela och uppförd för statens tekniska forskningscentral och senare Tukes eller Säkerhets- och kemikalieverket.
Rättelse: I en tidigare version av artikel stod det att daghemmet Fylgia-Solhem ligger i Eira, men det stämmer inte. Det ligger i Ulrikasborg.
Läs också: Finnes: träbyggnad från 1901 i Sandviken som monteras ned och blir någons hem

ANDRA LÄSER