Uppsagda rektorn Moira von Wright talar ut om jävsanklagelserna och avslöjar nya detaljer – "Förstod inte den starka kopplingen mellan Åbo Akademi och SFP"

Efter två år som rektor för Åbo Akademi tvingades Moira von Wright lämna sin post – anklagelserna kom slag i slag och internrevisionen blev droppen. Nu talar Moira von Wright ut i HBL och berättar om sin syn på det skedda. von Wright ser en koppling mellan ÅA och SFP och säger att politisk frihet är en förutsättning för att akademin ska kunna utvecklas.

ÅA:s sparkade rektor Moira von Wright säger att hon trodde att hon kom till ett universitet då hon blev rektor för Åbo Akademi. "Men jag kom till en mycket komplex organisation där universitetets idé inte var den bärande tanken", säger hon.
Det avgörande för uppsägningen av Moira von Wright för drygt två veckor sedan var den internrevision som gjordes och som innehåller anklagelser om personliga påhopp, uteslutning, otrevligt bemötande och misstankar om jäv. von Wright har med uppgivenhet och förfäran tagit del av anklagelserna som valsat runt i offentligheten.

ANDRA LÄSER