Människor i kläm när arbetet omvandlas

Den svåra och utdragna poststrejken är ett uttryck för de förändringar som har skett inom arbetslivet. Ett välfärdssamhälle kan inte vara likgiltigt inför hur människor behandlas.

23.11.2019 16:05
På en kort tid har omständigheterna kring hur, på vilka villkor och var vi arbetar grundligt förändrats. Majoriteten har fortfarande ett anställningsförhållande och ett kollektivavtal som reglerar lönen, semester med mera. Men alla påverkas av de nya sätt att arbeta som redan är verklighet. Lagar och andra regler har däremot inte hängt med den snabba utvecklingen.
Det börjat bli allt vanligare med så kallade låglönejobb där antingen lönen är så låg eller arbetstiden så kort att den lön de anställda får inte räcker till. Poststrejken är ett uttryck för det här. Den största stötestenen i avtalsförhandlingarna ligger egentligen utanför förhandlingarna och gäller det faktum att Posten har flyttat sina paketsorterare till ett dotterbolag och till ett annat och sämre kollektivavtal. Posten hänvisar till konkurrenssituationen, de anställda protesterar mot att deras redan låga löner ska sänkas ytterligare. En insändare i HBL (16.11) beskrev den krassa verkligheten för de postanställda.
Deltidsarbete är vanligt särskilt inom handeln, där man vill koncentrera personalen till rusningstiderna. Men enligt närvårdarfacket Supers ordförande Silja Paavola har också närvårdarna på den privata sidan svårare att få heltidsjobb. I båda branscherna är lönerna låga även för heltidsjobb.

ANDRA LÄSER