Vad händer med jätteprojektet Garden Helsinki?

Det är 14 år sedan idén om den massiva allaktivitetsarenan Garden Helsinki såg dagens ljus. En lång process av diverse beslut och behandlingar är till ända och om en månad vet man när byggandet kan börja, hoppas man.

Byggandet av det massiva arenakomplexet Garden Helsinki har fortfarande inte inletts. Men de som står bakom projektet säger att planerna framskrider.
Kommer du ihåg mastodontprojektet Garden Helsinki? Ett jättelikt arenakomplex i Tölö med en ishall, butiker, motions- och konferensutrymmen, bostäder, hotell, idrottsarenor och andra kommersiella lokaler.
Idén om den gigantiska arenan på 200 000 kvadratmeter var på tapeten för första gången 2008. Nu har vi 2022, men något byggande har vi fortfarande inte sett röken av på Nordenskiöldsgatan.
Petteri Linnavalli är kommunikationschef för Projekti GH, som står bakom Garden Helsinki. Han säger att projektet går framåt.
– Planen för projektet har godkänts. Nästa steg är att söka bygglov och börja bygga, säger Linnavalli och inskjuter att han troligtvis kan berätta mer om läget i juni.

Garden Helsinki

Ett arenakomplex som bland annat skulle rymma HIFK:s nya hemmahall.
Arenan planeras få kapacitet för 11 000-16 000 åskådare.
Hela bygget får en yta på nästan 200 000 kvadratmeter.
Den färdiga byggnaden kommer bli cirka 30 meter hög, men mycket byggs även under jord.
Komplexet ska innehålla bostäder för flera hundra personer.
I komplexet ska också finnas hotellrum, affärsrum, motionsutrymmen och butiker.
Kostnaden för projektet beräknas bli 600-700 miljoner euro.
Projektet finansieras med privata medel.
Planeringen av arenan, anskaffandet av diverse tillstånd, besvär från Museiverket och behandlingar i stadsstyrelsen har sinkat projektet. Linnavalli kan skriva under på att inte riktigt allt gått så snabbt som man hade hoppats.
– Visst finns det saker som dragit ut på tiden och coronapandemin har såklart inte hjälpt.
Den främsta orsaken till att projektet inte framskridit i önskad takt är den mängd myndighetsbeslut som krävts för att få sätta i gång på allvar.
– Om jag inte missminner mig så är det frågan om 23 olika beslut från myndigheter och politiker. Det är klart att sådant tar tid. Vi är glada över att allt är behandlat. Nu är det upp till oss hur länge det tar innan arenan står klar.

"Världens modernaste allaktivitetsarena"

Eftersom man fortfarande inte kan säga när själva byggandet inleds är de omöjligt att spekulera om när Garden Helsinki kommer stå klar.
Men klar ska den bli, och Petteri Linnavalli beskriver arenan som världens modernaste allaktivitetsarena.
– Det finns ingen annan plats i världen där du, på en och samma adress, kan ta del av allt det som Garden Helsinki kommer att kunna erbjuda.
Tanken är att arenakomplexet ska bilda en helhet med ishallen på Nordenskiöldsgatan, som ska renoveras. Den nya ishallen i Garden Helsinki ska även bli Helsingfors IFK:s nya hemmaarena, med plats för 11 000-16 000 åskådare.

Tammerfors nya arena blev nyligen klar och staden är ishockeyhuvudstad under årets hemma-VM. Behöver Helsingfors Garden Helsinki för att konkurrera om stora evenemang i framtiden?

– Jo, annars skulle den inte byggas. Men arenan ska inte bara vara en sport- och evenemangsarena. Garden Helsinki ska bli en helhet som tjänar folk i vardagen. Och inte bara för Helsingforsbor, utan för alla som bor i huvudstadsregionen, poängterar Petteri Linnavalli.

Vållar debatt

Det råder inget tvivel om att ett projekt av Garden Helsinkis kaliber väcker åsikter och debatt. De senaste åren har byggandets påverkan på omgivningen diskuterats flitigt. Stadsmiljönämnden och stadsstyrelsen i Helsingfors godkände ändå planen för drygt två år sedan.
– Byggandets påverkan på omgivningen och miljön har behandlats in i minsta detalj. Jag tycker att det är talade att planen endast genererade ett besvär (från Museiverket). Det är inte speciellt mycket, säger Linnavalli.
ANDRA LÄSER