Dags att damma av inspelningarna av historiens glömda pianister

1900-talet är fyllt av framgångsrika kvinnliga pianister. Att deras insatser förringades kan förstås mot bakgrund av tidsandan, men nu är det dags att återupptäcka dem. Musikforskaren Anna Ramstedt presenterar elva livsöden och länkar till fina inspelningar.

11.08.2020 11:30
Harriet Cohen, Halina Czerny-Stefanska, Annie Fischer, Maire Halava, Maryla Jonas, Eileen Joyce, Lili Kraus, Yvonne Loriod, Moura Lympany, Marcelle Meyer, Guiomar Novaes...
Är någon av ovanstående kvinnor bekant för dig? Även om du råkar vara professionell pianist, är största delen av namnen troligtvis okända. Det som förenar dem är att alla var framgångsrika pianister i mitten av 1900-talet. Tyvärr har de sedermera orättvist hamnat i skuggan av sina manliga kolleger. Varför erkänns inte deras inspelningar som legendariska, och varför är det viktigt att de skulle nämnas?
I min kommande doktorsavhandling undersöker jag ojämställdhet inom den klassiska musikkulturen i Finland. Ett tema som jag forskar i är könade normer och ideal. I samband med forskningen har framför allt ett fenomen stigit fram, nämligen att professionalitet ofta förknippas med kön och att de mest uppskattade pianisterna oftast är män.

ANDRA LÄSER