Enkät: Be tonåringar om tillstånd för att publicera bilder

Cirka 60 procent av de tonåringar som svarat på en enkät från Centralförbundet för barnskydd anser att man alltid borde be dem om tillstånd för att publicera bilder eller uppgifter om dem i sociala medier.

Det var endast omkring tio procent av de unga som upplevde att bilder eller uppgifter av dem som publicerats hade orsakat någon skada. Men de var ändå mycket medvetna om eventuella negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna handlade främst om mobbning, kritik av utseendet och missbruk av bilderna.

Tvivlar på de vuxnas kunnande

Tonåringarna som svarade på enkäten var inte helt övertygade om sina föräldrars kompetens på de sociala medierna.
Nästan hälften av dem var skeptiska och bara 13 procent ansåg att de vuxna helt kan agera på de sociala medierna utan kränka barnens rättigheter. Ändå litade 87 procent på att deras föräldrar inte skulle publicera bilder eller uppgifter som är pinsamma för barnen.

ANDRA LÄSER