Coronaepidemin fortfarande allvarlig – myndigheterna uppmanar till frivilliga insatser

Endast Esbo och Helsingfors visar en nedåtgående trend när det gäller mängden coronavirus i avloppsvattnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet på torsdag.

På grund av kriget i Ukraina blev det ingen coronapresskonferens på torsdagen, utan ett pressmeddelande skickades ut. Här en bild på avdelningschef Juha Sarkio vid Finansministeriet, ledande expert Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Otto Helve från förra veckan.
Sammanlagt 354 patienter vårdas i nuläget för covid-19 inom landets specialistvård. Motsvarande siffra förra veckan var 359 patienter, meddelar hälsomyndigheterna som också säger att behovet av sjukhusvård har varit på en konstant hög nivå.
På intensivvårdsavdelningarna vårdas i dag 37 coronapatienter, en liten ökning från förra veckans 30.
Fortfarande har en stor del av de patienter som vårdas för covid-19 blivit intagna på sjukhus främst av en annan anledning.
I det finländska avloppsvattnet undersöker hälsomyndigheterna förekomsten av coronaviruset. I de flesta områden ökar nivåerna eller hålls stabila, men Esbo och Helsingfors visar en nedåtgående trend.
Vaccinationerna framskrider och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. I Finland har 88,7 procent av personer över 18 år fått första dosen, 86,2 procent har fått minst två doser och 60,4 har fått tre doser. Den fjärde dosen coronavaccin rekommenderas för personer över 12 år som har allvarlig immunbrist. Hälsomyndigheterna rekommenderar att alla personer över 18 år tar en tredje dos.
I takt med att restriktionerna så småningom lättas poängterar Institutet och Social- och hälsovårdsministeriet att människors frivilliga insatser blir allt viktigare för att förhindra smittspridningen. Exempel på dem är att stanna hemma om man är sjuk, att använda självtester och att vaccinera sig. Dessutom understryker man att epidemin fortfarande är allvarlig.
Under de senaste två veckorna har 225 coronarelaterade dödsfall inrapporterats. Under hela pandemin har 2 351 dödsfall registrerats i Finland. Som en del av den epidemiologiska övervakningen kontrollerar Institutet för hälsa och välfärd antalet dödsfall som rapporterats inom en månad efter en bekräftad coronavirusinfektion.

ANDRA LÄSER