Tillfällige ständige sekreteraren: "Djup förtroendekris kring Danius en längre tid"

Den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson riktar hård kritik mot sin företrädare Sara Danius ledarskap. – Hon har inte pratat med oss över huvud taget, nästan, säger han.

Anders Olsson mötte pressen utanför Börshuset i Gamla Stan i Stockholm på torsdagskvällen. Där berättade han att han tillfälligt tar över efter Sara Danius som just meddelat att hon lämnar rollen som Akademiens ständige sekreterare.
TT/Sara Ullberg
13.04.2018 20:42 UPPDATERAD 13.04.2018 23:15
Diskussionen kring Svenska Akademien fortsätter efter Sara Danius avhopp. Anders Olsson, som är tillfällig ständig sekreterare efter att hon lämnade sin post på torsdagskvällen, säger i en intervju för nyhetsbyrån TT att det har funnits stora problem med Danius ledarskap sedan länge.
Han menar att det och problemet med Katarina Frostenson, ledamoten med nära kopplingar till den så kallade kulturprofilen, är två skilda saker som man har brottats med parallellt.
– Dels har vi ett problem kring Katarina Frostenson och om hon ska kunna fortsätta som ledamot. Det andra gäller den här förtroendekrisen, en djup förtroendekris vi har haft kring Sara Danius, under en längre tid. Och den går mycket längre tillbaka än vi kan överblicka nu.
Han slår tillbaka mot uppfattningen om att det var Danius som krävde att Frostenson skulle lämna Akademien, för att hon själv skulle lämna sin post som ständig sekreterare.
– Det är ett missförstånd, hävdar han.
– Det är en så rörig situation. Det handlar inte om det, det handlar om två olika problem som har fått två olika lösningar. Jag kände att det var en möjlighet att rädda Akademien helt enkelt.
Olsson säger att Danius inte har kommunicerat med Akademiens ledamöter under en längre tid.
– Hon har inte pratat med oss över huvud taget, nästan. Hon har också tagit beslut som inte har haft förankring i Akademien, det har varit allvarliga brister under hela våren i hennes maktutövning, säger han.
Anders Olsson hävdar att Sara Danius har brustit i beredningen av de ärenden som tas upp på Akademiens torsdagssammanträden och att ledamöterna inte har fått tillräcklig information om enskilda ärenden i förväg.
– Jag kan förstå på ett vis att man vill gå snabbt fram när man vill få något gjort, hon har varit väldigt energisk. Men det har varit så svåra frågor, det går inte att pressa fram beslut i frågor som rör uteslutning till exempel. Det är en jättesvår fråga i förhållande till hur det ser ut med stadgar och liknande, säger han.
– Också jättefrågan kring jäv, hur ska jävsregler se ut? Och frågan om frivilligt utträde som är något som hela Akademien vill. Vi vill verkligen ha en modern akademi som tillåter frivilligt utträde, men det är inte självklart hur detta ska äga rum. Man kan inte bara hoppa av.

TT: Du vill att hon ska sitta kvar?

– Ja, det har jag sagt och det står jag för, men hon verkar inte vilja det själv, säger han.
– Det enda som var uppe på tapeten var sekreterarskapet, själva ledningen av Akademien, det är det som inte har fungerat. Men jag uppskattar henne annars som ledamot, det är två skilda saker.
I såväl traditionella som sociala medier har bilden av att en eller två kvinnor har offrats för en mans förbrytelser väckt ilska. Men Anders Olsson har en annan uppfattning.
– Det tycker jag är fel. Ledarskapet har haft sådana brister helt enkelt att det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Det har inte fungerat. Det är mitt enkla svar på den frågan. Det har inte med denne man att göra. Det haltar, det resonemanget, säger han.
På frågan om hur länge Katarina Frostenson kommer att vara borta från arbetet i Akademien vill han inte svara – men "man får tänka att det är en längre tid".
På måndag kommer Svenska Akademien att presentera advokatutredningens rapport gällande institutionen och dess ledamöters kopplingar till Kulturprofilen och hans verksamhet. Anders Olsson utlovar ett omfattande uttalande där Akademiens samlade bild ska presenteras.
– Vi har kommit överens om att jag ska skicka ett utvidgat pressmeddelande, utifrån det vi skulle ha publicerat som ett svar på advokatutredningens rapport. Hur vi ser på den och vad vi ska göra för någonting, säger han.
– Det var många av oss ledamöter som ville att det skulle gå ut tidigare, det är verkligen i allmänhetens intresse att de får ta del av våra synpunkter där.
Han säger sig inte vara orolig för hur Nobelprisarbetet ska hinnas med då det är "förberett sedan tidigare i grunden".

TT: Du tror på en framtid för Akademien fortfarande?

– Det måste jag göra. Det gör jag verkligen.

ANDRA LÄSER