Utlåtande om Malms flygplats kan bli klart i morgon

Grundlagsutskottet försöker att ge ett utlåtande om medborgarinitiativet om Malms flygplats på sitt möte i morgon, säger utskottets ordförande Annika Lapintie (VF).

I morgon ska grundlagsutskottet säga sitt om medborgarinitiativet om Malms flygplats.
Grundlagsutskottet ger ett utlåtande till kommunikationsutskottet som behandlar Lex Malmi-initiativet.
Syftet med Lex Malmi är att bevara Helsingfors-Malms flygplats i luftfartsbruk, utveckla kringverksamheterna och bevara dess värde som kulturmiljö. Grundlagsutkottet kommer att titta på initiativet särskilt med tanke på det kommunala självstyret och skyddet för egendom
Initiativet, som gavs till riksdagen i februari, undertecknades av 56 000 personer. I mars gjorde TNS Gallup en enkät, enligt vilken 62 procent av helsingforsarna vill bevara flygverksamheten på Malm och bara 23 procent vill bygga bostäder i stället.

ANDRA LÄSER