Hovrätten förnyar United Brotherhoods och Bad Unions verksamhetsförbud

Helsingfors hovrätt förnyar tingsrättens beslut att belägga två kriminella grupper med tillfälligt verksamhetsförbud tills målet är avgjort.

Polisstyrelsens krav på att förbjuda grupperna United Brotherhood och Bad Union handlar om att förbjuda användningen av gruppernas så kallade gängfärger, det vill säga den röd-svarta loggan. Arkivbild.
Helsingfors hovrätt har belagt den organiserade kriminella gruppen United Brotherhood och dess underavdelning Bad Union med tillfälligt verksamhetsförbud. Beslutet om förbudet fattades av hovrätten i fredags.
Beslutet om det tillfälliga verksamhetsförbudet är av teknisk natur och hänger ihop med Polisstyrelsens mål att förbjuda grupperna permanent. Polisstyrelsen har krävt att grupperna förbjuds permanent eftersom deras verksamhet strider mot lagen.
Polisstyrelsens huvudsakliga krav behandlades i Östra Nylands tingsrätt i fjol. I samband med behandlingen belades grupperna med tillfälligt verksamhetsförbud.
I februari i år beslöt tingsrätten att förbjuda gruppernas verksamhet permanent. Samtidigt upphävdes beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud.
Gruppernas talesman och misstänkta ledare Tero Holopainen överklagade beslutet att förbjuda grupperna till Helsingfors hovrätt. Enligt honom upphörde grupperna med sin verksamhet redan i januari i fjol.
Hovrätten beviljade Holopainen besvärsrätt, varefter Polisstyrelsen valde att förnya kravet på tillfälligt verksamhetsförbud för den tid som hovrättsbehandlingen tar.
Holopainen krävde att kravet på förnyat tillfälligt verksamhetsförbud skulle avslås.
Hovrättens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud är i kraft tills hovrätten fattar beslut i huvudfrågan.
United Brotherhood och Bad Union har aldrig varit registrerade organisationer. Kravet att förbjuda grupperna handlar om att förbjuda användningen av gruppernas så kallade gängfärger, det vill säga röd-svarta logga.

ANDRA LÄSER