Hankenprofessorn Mats Ehrnrooth vågar ifrågasätta chefens roll

För ungefär tio år sedan fick Hankenprofessorn Mats Ehrnrooth en aha-upplevelse. Inom några år hoppas han kunna lägga fram nya insikter – som åtminstone delvis verkar kullkasta trettio års ledarskapsforskning.

Mats Ehrnrooth studerade finansiering på Hanken och tog sedan en filosofisk omväg innan han återvände för doktorandstudier i företagsledning.
08.02.2022 05:00 UPPDATERAD 08.02.2022 07:33
Mats Ehrnrooth är obekväm med att ge en intervju. Inte på grund av temat, det är hans stora passion.
Men som akademiker vill han ha svart på vitt i internationella toppublikationer innan han synligt går ut med sina teorier. En tung publicering har han redan, flera är på väg, men än så länge förhåller han sig försiktig till resultaten.
Vi kommer därför överens om att den här intervjun snarare ska handla om frågorna än om svaren. Ehrnrooth är ute efter att förstå vad som är avgörande för en välpresterande personal och vad en organisation därmed ska satsa på. I den ena vågskålen finns en lyskraftig och "bra" ledare, i den andra välfungerande personalpolitik eller HRM från engelskans human resource management.

ANDRA LÄSER