Hankenprofessorn Mats Ehrnrooth vågar ifrågasätta chefens roll

För ungefär tio år sedan fick Hankenprofessorn Mats Ehrnrooth en aha-upplevelse. Inom några år hoppas han kunna lägga fram nya insikter – som åtminstone delvis verkar kullkasta trettio års ledarskapsforskning.

Mats Ehrnrooth studerade finansiering på Hanken och tog sedan en filosofisk omväg innan han återvände för doktorandstudier i företagsledning.
Mats Ehrnrooth är obekväm med att ge en intervju. Inte på grund av temat, det är hans stora passion.
ANDRA LÄSER