Putin: Nato krigar gärna mot Ryssland till sista finnen

Ryssland har inte gjort något som ger finländarna anledning till oro. Om Finland skulle gå med i Nato kommer Ryssland att vidta åtgärder. Beslutet är i finländarnas händer, säger Vladimir Putin som gärna skulle se att Finland gör som Storbritannien och lämnar EU.

Sin vana trogen anlände Putin försenad – den här gången visserligen bara en timme efter utsatt tid.
01.07.2016 21:40 UPPDATERAD 01.07.2016 21:47
Efter en paus på tre år besökte Rysslands president Vladimir Putin igen Finland på inbjudan av sin finska kollega, Sauli Niinistö som tog emot sin ryska gäst i sommarresidenset Gullranda i Nådendal. Sin vana trogen anlände Putin försenad – den här gången visserligen bara en timme efter utsatt tid.
Då de två presidenterna skakar hand vid ankomsten ler bägge hjärtligt, men när de träder fram för pressen efter att ha diskuterat i två och en halv timme är vardera sammanbiten och allvarlig.
Glada miner när Putin anlände till Gullranda.
Den finska journalistkåren vill veta vad Ryssland menar med beskedet att landet tänker öka sin närvaro i Östersjön efter annekteringen av Krim varpå Putin gravallvarlig slår fast att Ryssland då aldrig skulle tillspetsa eller provocera och att samma instanser som provocerade fram revolutionen i Ukraina nu försöker elda under de spänningar som finns på andra håll, i Baltikum och omkring Östersjön.
Putin hävdar att Ryssland som en följd av att Finland är ett alliansfritt land har dragit bort sina trupper i närheten av den finska gränsen och att man i motsvarande grad håller på att placera ut trupper längs med gränsen mot Nato och Baltikum. Putin förklarar att man gör det här eftersom man upplever att Natos missilförsvarssköld hotar Rysslands kärnvapen.
Nato skulle sannolikt gärna kriga mot Ryssland till den sista finländska soldaten. Är det det ni vill?
De finska journalisterna vill också veta varför det förefaller som om Ryssland genom att bete sig hotfullt på sätt och vis tvingar Finland in i Nato när Ryssland i stället kunde handla på ett sätt som skulle få finländarna att känna sig trygga.
– Jag förstår inte vad ni oroar er för. Trots att spänningarna kring Östersjön och i världen har ökat, har vi dragit bort våra trupper från er gräns, hävdar Putin på nytt och tillägger att Ryssland utgår från att Finland är ett alliansfritt land.
Putin säger att man inte i Ryssland tänker sig att Finland kommer att gå med i Nato, men att beslutet är finländarnas:
– Låt mig formulera mig på ett annat sätt. Jag citerar nu en finsk vän: Nato skulle sannolikt gärna kriga mot Ryssland till den sista finländska soldaten. Är det det ni vill? Vi önskar det inte, men det är ert beslut.

Överenskommelse om transponder

President Niinistö lyfte under diskussionen med Putin upp sin oro för att det kan ske olyckor då ryska militärplan flyger ovanför Östersjön med avstängd transponder och föreslog en gemensam överenskommelse om att så inte ska ske i framtiden.
– För att bromsa den negativa utvecklingen behöver vi åtgärder som skapar förtroende. Ett litet steg i den riktningen kunde vara en gemensam överenskommelse om att flyga med påslagen transponder, sade Niinistö.
Här menade Putin att det inte bara är ryska plan som flyger med avstängd transponder.
– Men jag går med på min finska kollegas förslag. Då jag kommer tillbaka till Moskva beordrar jag att saken lyfts upp då Nato-Rysslandsrådet träffas efter Natos toppmöte i Warszawa, deklarerade Putin.
– För att bromsa den negativa utvecklingen behöver vi åtgärder som skapar förtroende, sade president Sauli Niinistö till Putin under kvällens diskussioner.

Putin: Finland en prioriterad partner

I sitt anförande i början av presskonferensen sade Putin att Ryssland betraktar Finland som en prioriterad partner.
– Vårt förhållande baserar sig på djup vänskap och grannskap. Vår relation har sett olika ut under olika tidsperioder. Och jag vill påminna er om att Ryssland befrämjade Finlands självständighet vars hundraårsjubileum vi firar nästa år, sade Putin som också valde att påminna om finsk-ryskt handelssamarbete och särskilt nämnde Rosatoms kärnkraftbygge och det ryskägda varvet med verksamhet i Sandviken i Helsingfors.
Jag vill påminna er om att Ryssland befrämjade Finlands självständighet vars hundraårsjubileum vi firar nästa år

"Ta modell av Storbritannien"

De ryska journalisterna undrade vad som kan göras för att främja affärerna länderna emellan trots de pågående EU-sanktionerna. Ett sammanträffande var att EU samma dag som Putinvisiten beslutade förlänga sina ekonomiska sanktioner som en följd av Rysslands agerande i strid med internationell rätt.
– En utväg är att finska företag etablerar produktion i Ryssland, precis som de redan gjort, sade Putin och nämnde Valio.
Med ett finurligt leende tillade Vladimir Putin att det också finns en annan metod:
– Ni kan fråga råd av London, sade den ryska presidenten och syftade på Storbritanniens färska folkomröstningsbeslut att gå ut ur EU.
Här invände Niinistö och sade att Finland nog klarar sig utan några råd från London varpå Putin förklarade att hans svar främst var avsett för de ryska journalisterna.

ANDRA LÄSER