HUS vd svarar efter kritiserade sparlistan: Det är exceptionellt, men ge gärna mera pengar!

Politiker i östra och västra Nyland riktar hård kritik mot HUS sparlista. Vd Matti Bergendahl svarar att listan är exceptionell men nödvändig, om det inte kommer mera pengar. 

HUS vd Matti Bergendahl säger att HUS-sammanslutningen har meddelat redan i somras att det blir stora nedskärningar om HUS inte får mera pengar. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
28.09.2022 19:29 UPPDATERAD 28.09.2022 22:38
HUS-tjänstemännens sparlista kom till efter ett önskemål från HUS styrelse, som ville se vad sparkravet på 95 miljoner euro kan komma att betyda i praktiken. HUS vd Matti Bergendahl säger till HBL att han alltjämnt hoppas på mer finansiering från ägarna, för att alla stängningar inte ska behöva förverkligas. Ägarna är välfärdsområdena i Nyland, samt Helsingfors stad. 
– Situationen är svår. Det är klart att de här åtgärderna är exceptionella, säger Bergendahl.
Orsaken till att budgeten måste vara i balans är i alla korthet den, att HUS i annat fall inte får lyfta lån för investeringar. Till investeringarna hör allt från nybyggen och renoveringar av fastigheter till nya apparater för magnetröntgen, operationsrobotar och nya ICT-system, räknar Bergendahl upp. 
– Vi har gått igenom budgetramen med våra nya ägare och vi har meddelat att vi anser att den är för liten. 95 miljoner euro är en så stor summa, att vi inte kan använda osthyveln. Tyvärr kan ett så här stort hål inte täckas genom annat än att minska på verksamheten. 
Bergendahl säger att HUS för diskussioner med både staten och välfärdsområdena om att få loss finansiering även om staten har signalerat att det sitter hårt åt. 
Han säger att HUS varken vill pruta på patientsäkerheten eller skära ner på personalen, och att man därför föreslår att lägga ner hela enheter. Budskapet är att det är så här som det kan gå om HUS inte får mera pengar.

Hur ser ni på patientsäkerheten då det skulle blir längre avstånd för jourpatienter i hela Nyland? 

– Den långa vägen är en fråga som man måste fundera på gemensamt. Men man hittar alltid en lösning om det blir bråttom, säger Bergendahl, och tillägger att också helikopter används om det riktigt gäller. Han betonar att de här situationerna handlar om sådan jour som kräver uttryckligen specialiserad vård.
Bergendahl bekräftar att bb i Lojo också kommer att läggas ner, om samjouren i Lojo stängs. För att ha en förlossningsavdelning måste man ha möjlighet att utföra operationer akut. Den längre körvägen som det skulle innebära för föderskor att åka in till huvudstadsregionen kommenterar han med att det finns olika synpunkter. 
– Patientsäkerheten prutar vi inte på. Och barnläkare har fört fram att det också finns risker med den långa vägen från Lojo till Helsingfors, om man snabbt måste flytta patienten hit. 
Patientsäkerheten prutar vi inte på. Och barnläkare har fört fram att det också finns risker med den långa vägen från Lojo till Helsingfors, om man snabbt måste flytta patienten hit. 
Matti Bergendahl, vd

Vad betyder det att jourerna för olycksfall läggs ner i Borgå och Lojo?

– Om det skulle gå så, så finns det ändå möjlighet att sköta sådan vård i Lojo och Borgå, som inte kräver operation. Många olycksfall vårdas utan operationer, säger Bergendahl. 
– Men förstås förstår jag att förslagen inte är lätta för vare sig östra eller västra Nyland. 

ANDRA LÄSER