Insändare: Norden kan vara ledande i global omställning till hållbar, säker och tillgänglig energi

03.10.2022 18:19
För över 100 år sedan, 1915 lades en undervattenskabel ut mellan Danmark och Sverige. Detta var starten till ett Nordisk energisamarbete.
Med rötter i Norge 1932 grundades dagens Nord Pool och är i dag en paneuropeisk börs för elhandel med närvaro i alla nordiska länder samt Tallinn, Berlin och London.
Norden en av världens största förbrukare av el. Vårt stränga klimat, vår utvecklade industri och höga levnadsstandard är orsaken till detta. Dock ligger Norden i framkant vad gäller hållbar energi och clean-tech och denna andel är stadigt växande. Tillsammans är de nordiska energikällorna av de minst koldioxidberoende och emitterande, globalt.
Under detta energihot bör vi återigen förena oss. Vi klarade pandemin med ett rimligt och likvärdigt resultat trots nationella skillnader vad gäller förhållningssätt. Kriget har nu helt förenat vår nordiska försvarspolitik (Nato). Energikrisen drabbar alla och detta är vår nästa stora möjlighet till enighet och relevans. Vi kan inte förlita oss på EU, som visar centralstyrda tendenser som till exempel med taxonomin som direkt hotar svenskt och finskt skogsbruk. Vi kan inte heller förlita oss på andra länder och regioner som med ogenomtänkta politiska beslut vad gäller kärnkraft har gjort sig själva och vår sammankopplade energimarknad sårbara för despotism. Inte minst sabotaget med Nord Stream är en påminnelse på detta.
Lösningen ligger hos oss själva och i våra kompletterande energikällor samt vårt ledarskap i den hållbara energiomställningen. Våra förutsättningar är ytterst goda på grund av vår geografiska närhet och att alla länder i dag är mer eller mindre sammankopplade (Svensk Kraftnät, Statnett, Fingrid etcetera). Många andra är nu tvungna att förlita sig på mindre demokratiska länder, till exempel Tyskland som nu ersätter den ryska gasen med gas från Mellanöstern.
Nordens gemensamma strategi bör bygga på säkerhet, tillgång, hållbarhet och ekonomisk realitet. Vi har en unik och bred palett av olika energikällor som kompletterar varandra och drar nytta av varandras styrkor.
Norge är världens tredje största producent av naturgas, Finland har en modern kärnkraft, Danmark är världsledande i vindkraft, Sverige har unik tillgång till vattenkraft, medan slutligen, Island till 100 procent är försörjt av såväl vatten- som geotermisk energi.
I Vision 2023 av Nordiska ministerrådet lade man fram tre prioriteringar; ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Alla håller med om detta, oavsett politisk hållning.
Sammanfattningsvis, med allt detta i beaktande bör vi nu återigen ta saken i våra egna händer för att ytterligare samordna för Nordens bästa och våra medborgare – säkerhet, tillgång och hållbarhet.
Jag föreslår konkreta åtgärder: Etablera ett private-public energiråd med representation från samtliga ledande nordiska energibolag samt regeringar;  prioritera och investera ytterligare i ett fullt integrerat nordiskt energi nät; en ”joint-and-several” överenskommelse mellan de nordiska länderna samt energiproducenterna att under alla omständigheter säkra varandras förbrukning till ett balanserat genomsnittligt pris; skapa en nordisk centralbankstödd ”energibank” för lagrande av överskottsenergi samt derivathandel av utsläppsrätter och intensifiera forskning samt private public-finansiering av innovation av cleantech, lagring av energi, koldioxidavskiljning och lagring samt grön vätgas.
Världen är mer osäker än någonsin men krisen är beslutskraftens, förändringens och innovationens moder. Under pandemin fick vi fick fram ett vaccin på 18 månader när de lärde hävdade att detta skulle ta sju år. Vem hade för övrigt trott i början på året att såväl Sverige som Finland skulle vara fullvärdiga medlemmar av Nato under 2022?
Jag är övertygad att denna kris också leder till många positiva upptäckter, lösningar och åtgärder som vi inte helt kan se i dag mitt i stridens hetta. Men vi måste göra det tillsammans.
Vi i Norden är unikt väl positionerade att inte bara säkra vår egen trygghet och energitillförsel, men vi kan också vara ledande i en global omställning från en koldioxidbaserad till en globalt hållbar, säker och tillgänglig energi.
Det är dags att gå samman på riktigt
Eirik Winter, vd, Stockholm, Sverige

ANDRA LÄSER