Lappviken: Tjänstemannabeslut upprör fortfarande

Uppsägningen av hyresavtalet i Lappviken gäller och det finns inte planer på att häva beslutet, som kritiserades av politikerna.

Helsingfors stad har startat en idétävling som antas att ska locka nya entreprenörer och trissa upp hyresnivån.
Förhandlingarna om det nya hyreskontraktet i Lappviken pågår. När det förra avtalet sades upp mellan jul och nyår krävde somliga politiker i sociala medier och i intervjuer till andra medier att uppsägningen rivs på stadsmiljönämndens möte i januari. Så har det inte blivit och så blir det inte, enligt HBL:s uppgifter.
Orsaken är att parterna diskuterar och försöker nå en gemensam syn på pengarna.
Helsingfors stad vill ha en hyra som motsvarar utgifterna för underhållet av fastigheten och området. Enligt staden är det dyrt att sanera och renovera.
Hyresgästerna anser att staden inte beaktar alla kostnader som hyresgästen har.
Från stadens sida började förhandlingarna vid ungefär 10 euro per kvadratmeter medan hyresgästerna fram till nu betalat under 5 euro. Målet, säger källor till HBL, är att landa någonstans mellan 5,5 euro och cirka 7 euro.
För många stadsbor är Lappviken ett viktigt offentligt vardagsrum.

ANDRA LÄSER