Två åttalaudatursstudenter i Lojo

Lohjan Yhteislyseo i Lojo kan i vår utexaminera två studenter som har skrivit åtta laudatur, meddelar Studentexamensnämnden. En av dem har skrivit ytterligare en eximia, det vill säga det näst högsta betyget.

De övriga fyra studenter som har skrivit åtta laudatur kommer från Karhulan lukio i Kotka, Porin lyseo i Björneborg, Etelä-Tapiolan lukio i Esbo samt Ressun lukio i Helsingfors. De här har skrivit åtta ämnen och fått det högsta betyget i alla.
Om alla betyg beaktas står en student vid Kiuruveden lukio i Norra Savolax för ett toppresultat, sex laudatur och fyra eximia.
– Denna examen är så till vida bättre att fler ämnen har skrivits, säger aktuarie Alex Hellsten på Studentexamensnämnden.
Typiskt för vårens toppresultat är att ämnena har spridits ut på flera tillfällen. Det är till exempel inte möjligt att skriva mer än två realämnen per gång.
– Det är en mycket liten minoritet som skriver alla ämnen på en gång, säger Hellsten.
Studentexamensnämnden gav ut resultaten i vårens studentskrivningar i dag. De skickades till skolorna i morse och studenterna får beskedet via den egna skolan.

ANDRA LÄSER