Medborgarinitiativ om brukarrum samlade 50 000 underskrifter – går vidare till riksdagen

Ett medborgarinitiativ som vill se brukarrum i Finland går vidare till riksdagen för behandling. Initiativet nådde gränsen på 50 000 underskrifter under måndagskvällen. 

Brukarrum finns på många ställen i världen. 
Anna Björkqvistanna.bjorkqvist@hbl.fi
26.07.2022 07:23 UPPDATERAD 26.07.2022 07:24
Initiativtagarna vill att riksdagen ska inleda en lagberedning för att möjliggöra ett försök med brukarrum för droganvändare. Nuvarande lagstiftning hindrar nämligen att sådana rum kan inrättas eftersom det är kriminaliserat att inneha och använda droger.
Brukarrum, eller injiceringsrum som de också kallas, är rum där personer kan använda droger under övervakning av sjukvårdspersonal. Sådana rum finns till exempel redan i Nederländerna, Norge och Danmark.
Brukarrum har internationellt lyfts fram som ett sätt att förebygga narkotikadödsfall. Också Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar brukarrum som en åtgärd när det gäller just den här frågan. 
Läs mer: Brukarrum minskar på oroligheter – men måste placeras klokt
Helsingfors stad försökte redan för fyra år sedan på eget initiativ ta i bruk ett övervakat brukarrum men förslaget lades på is på grund av lagstiftningen. Staden bad regeringen göra nödvändiga lagändringar, men brukarrum rymdes ändå inte med i den nuvarande regeringens regeringsprogram. 
– Det är beklagligt att det politiska ledarskapet saknades på regeringsnivå. Experterna är entydigt av den åsikten att övervakade brukarrum förbättrar livskvaliteten för de individer som är beroende och att de ökar tryggheten i stadsrummet, sa Helsingfors tidigare biträdande borgmästare Sanna Vesikansa, numera chef för krisverksamheten vid föreningen Mieli ry, till HBL i juni.

Drogrelaterade dödsfall ökar

De drogrelaterade dödsfallen har ökat i Finland under de senaste tio åren. Enligt statistikcentralen dog 258 personer till följd av narkotika år 2020, medan motsvarande siffra år 2010 var 156.
Nästan 75 procent av dem som dog år 2020 var män. Bland männen var de flesta i åldern 20–24 år medan de flesta kvinnorna var i 40 till 44 års åldern. 

ANDRA LÄSER