541 nya coronafall i Finland

På många platser finns anvisningar för hur man ska tvätta händerna för att minska risken för spridning. Bild: Jeanette Östman/SPT

Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat klart de senaste veckorna. Smittläget är värst i Nyland.

På lördagen registrerade Institutet för hälsa och välfärd 541 nya coronafall och nu har totalt 24 307 fall registrerats sedan viruset nådde Finland.

Incidensen, alltså antalet fall per 100 000 personer, de senaste två veckorna har ökat till 89,2 jämfört med 52,5 de två föregående veckorna.

Incidensen för de två senaste veckorna är klart högst i Nyland, där den är 180,2. Päijänne-Tavastland är nästvärst drabbat, med en incidens på 97,3.

Institutet uppdaterar uppgifterna om dödsfall kopplade till covid-19 och personer som vårdas på sjukhus på måndagar, onsdagar och fredagar. Enligt fredagens uppgifter har totalt 393 dödsfall rapporterats.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning