Det kan bli lättare att få abort i Finland men alla är inte nöjda – ”En skrivning i grundlagen skulle stärka rätten”

Ett medborgarinitiativ om att ändra på kraven för abort kommer troligen att nå plenum i september. Då kommer initiativet sannolikt att klubbas igenom — även om alla inte är ense. I så fall skulle det inte längre krävas en motivering och två läkarutlåtanden för att man ska få abort före tolfte graviditetsveckan.

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio (t.v.) vill inte lossa på kraven för att få abort, medan Saara-Sofia Sirén (Saml) och Veronica Rehn-Kivi (SFP, t.h.) applåderar det medborgarinitiativ som når plenisalen i höst. Sirén önskar dessutom att man överväger att skriva in aborträtten i grundlagen.
Ända sedan hösten 2020 har ett medborgarinitiativ om att ändra på lagstiftningen om abort legat i riksdagen. Nu har alla experter hörts, och i september borde social- och hälsovårdsutskottet vara klart med sitt betänkande, uppger utskottets ordförande Markus Lohi (C).
Han vill inte kommentera diskussionen i utskottet under pågående behandling eller bedöma utgången, men:
– Personligen stöder jag inte initiativet, men det säger inget om vad utskottets slutsats blir. Vi går igenom motiveringarna då betänkandet är klart. Det är ändå bra att minnas att vår uppgift inte bara är att ta ställning utifrån värderingar utan också se till att lagstiftningen är bra och fungerande.

Föråldrad lagtext

Den nuvarande abortlagstiftningen är från 1970, och det råder en relativt bred enighet om att den behöver uppdateras. Här förekommer till exempel begrepp som ”psykisk efterblivenhet” och ”rubbad själsverksamhet”.
De förändringar som nu är på förslag handlar ändå främst om de krav som gäller för aborter före den tolfte graviditetsveckan. Enligt medborgarinitiativet ska kravet på en motivering till aborten slopas och kvinnans egen begäran vara nog i sådana fall, det ska inte längre behövas utlåtande av två läkare och kravet på att aborter utförs på sjukhus skulle också slopas.
Över 90 procent av aborterna utförs i dag som medicinska aborter, och kräver inga kirurgiska ingrepp.
Veronica Rehn-Kivi som representerar SFP i utskottet applåderar initiativet.
– Jag tycker ju att det är jättebra att vi får en förändring nu genom ett medborgarinitiativ, de medför ju sällan direkta lagändringar. Den nuvarande lagen är helt föråldrad och om vi kan få igenom de här förändringarna är det jättebra, jag är bara ledsen över att vi inte fick betänkandet klart före sommarpausen, säger Rehn-Kivi.
Hon bedömer att förslagen i medborgarinitiativet kommer att gå igenom såväl i utskottet som i plenum.
– Jag tror inte att vi är helt eniga tyvärr, men majoriteten är för förslaget. Men eftersom aborträtten kan bedömas som en samvetsfråga kan partierna nog spricka lite.
I regeringsprogrammet finns ingen skrivning om att uppdatera abortlagstiftningen. SDP-gruppens utskottsansvariga Ilmari Nurminen är nöjd över att lagstiftningen nu kan komma att ändras genom ett medborgarinitiativ.
– Vår lagstiftning är väldigt gammal och konservativ också i europeisk jämförelse. På sikt behövs en helhetsreform, men det är bra att vi nu kommer åt att rätta till de mest nödvändiga punkterna, säger Nurminen.

Sannfinländarna delade

Enligt Yles kartläggning då medborgarinitiativet nådde målet stöddes det av alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna, medan Centern och Sannfinländarna inte tagit ställning.
Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio säger att gruppen kommer att diskutera detaljerna i höst, och att det säkert finns olika åsikter. Då kommer man också att ta ställning till om saken behandlas som en samvetsfråga och ledamöterna får fria händer.
– Själv tycker jag att det är bra att det krävs en viss möda för att få abort, så att inte abort används som preventivmedel. I min värld har också ett ofött barn ett människovärde och det här handlar om det ofödda barnets rätt, särskilt i ett senare skede av graviditeten. Därför förhåller jag mig personligen motvilligt till att förenkla processen.

"Kunde skrivas in i grundlagen"

Samlingspartiets Saara-Sofia Sirén är för sin del redo att gå ett steg längre och överväga om aborträtten borde skrivas in i grundlagen. I ett twitterinlägg skriver hon att hon har en färdigt skriven motion om saken.

Varför i grundlagen?

– Det här är funderingar jag haft ända sedan den förra valperioden. Redan för några år sedan syntes att en rörelse för att inskränka kvinnors och olika minoriteters rättigheter blev starkare, och den här utvecklingen har inte upphört utan tvärt om förstärkts. Det amerikanska beslutet om att riva upp aborträtten är ett exempel på det här, säger Sirén.
Abortmotståndare och aborträttsaktivister trängdes utanför USA:s högsta domstol under fredagen.
Det var i fredags som USA:s högsta domstol rev upp ett över 50 år gammalt prejudikat, vilket innebar att delstaterna nu har fria händer att lagstifta mot abort.
– Man kan se det som ett slags försäkring för att den här rättigheten ska vara tryggad, också ifall det sker förändringar i maktförhållandena. Grundlagen är just precis ett sådant ställe där man kan trygga grundläggande rättigheter oberoende av vilka som är vid makten. Jag tycker att det här bra kan vara en sådan rättighet, säger Sirén.
Hon är inte helt ensam om tankegångarna, påpekar hon.
– I Frankrike har Macrons parti nu presenterat ett motsvarande förslag. Att försvaga aborträtten leder inte till färre aborter, det leder bara till färre trygga aborter då kvinnor bli tvungna att ty sig till farliga och osäkra metoder.

ANDRA LÄSER