Pekkarinen: Lobbarna hade ingen inverkan på företagsstödets reformarbete

Nedskärningarna i företagsstöd blir en sak för nästa regering säger näringslivsminister Mika Lintilä. Pekkarinen försvarar sig mot anklagelser om att lobbarna fällde reformen.

Mauri Pekkarinen säger att en reform av systemet med företagsstöd är en svår nöt att knäcka för vilken som helst politiker.
05.04.2018 14:00 UPPDATERAD 05.04.2018 16:24
Den parlamentariska arbetsgrupp som haft som uppgift att planera en reform av systemet för företagsstöd lyckades inte nå alla de mål som satts för arbetet.
Det säger arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamoten och riksdagens vice ordförande Mauri Pekkarinen (C).
Pekkarinen överräckte den osedvanligt tunna rapporten till näringsminister Mika Lintilä (C) på torsdagen.
– Det här var en så gott som omöjlig uppgift och det visste vi nog på förhand, säger Lintilä.
Uppdraget var krävande inte minst eftersom arbetsgruppen bestod av representanter från såväl regerings- som oppositionspartier, där åsikterna om företagsstödens vara eller icke vara starkt går isär, säger Pekkarinen.
– Det var dock viktigt att ha med även oppositionen så att vi fick in så mycket sakkunskap som möjligt, säger Lintilä.
Arbetsgruppens viktigaste målsättning var att planera för nedskärningar och omfördelningar av företagsstöd till ett värde på 300 miljoner. Det lyckades man inte med. Arbetet var ändå inte helt bortkastat säger Pekkarinen
– Vi gjorde en grundlig utredning av systemet och kunde enhälligt komma överens om i vilken riktning stödsystemet bör utvecklas.
Som ett lyckande lyfter Pekkarinen fram det system för kriterier för företagsstöd som arbetsgruppen utarbetade.

Lobbarna fanns utanför gruppen

Pekkarinen avslöjade redan på tisdag kväll att arbetsgruppen inte lyckats komma överens om pengarna.
Nyheten föranledde en diskussion om huruvida vissa av medlemmarna i arbetsgruppen – som var representanter för näringsliv och olika organisationer – skulle ha försökt dra hemåt.
– Arbetsgruppen har varit saklig och ärlig i sitt uppsåt att förverkliga rapporten. Påståendet att vissa representanter i arbetsgruppen skulle ha försökt manipulera arbetet har ingen grund. De är bra människor och har kunnat svara på frågor som ställts på ett ärligt sätt. Att påstå något annat är ett misstroende mot oss alla, säger Pekkarinen.
Pekkarinen säger att det däremot förekom påtryckningar mot arbetsgruppen från ett stort antal utomstående grupper.
– Inom gruppen rådde en stämning och ambition jag aldrig tidigare upplevt under min långa karriär, säger Pekkarinen.
Läs också Mats Nylunds (SFP) kommentarer om arbetet i arbetsgruppen: Nylund risar arbetet kring företagsstöden

ANDRA LÄSER