Insändare: Alla medicinska vetenskapsmän är inte läkare

I HBL 23.7.2022 beskriver vetenskapsdirektör Ida Grundberg vid det svenska börsbolaget Olik i entusiastiska ordalag ett omfattande projekt som involverar genprover från Finland. Projektet syftar till att hitta nya precisionsmediciner. Hurtigt inleds artikeln med doktor Grundbergs påstående: "Majoriteten av medicinerna har ingen effekt på patienterna." Med detta låter hon förstå att börsbolagets arbete kommer att rätta till detta otroliga missförhållande.
Läsaren uppmanas till stor försiktighet inför sådana påståenden. Doktor Grundberg har studerat molekylärbiologi vid Umeå universitet och molekylärmedicin vid Uppsala universitet och är doktor därifrån. Av allt att döma har hon aldrig haft ansvar för patienter eftersom hon inte är läkare. Då är det ju lätt att komma med populistiska och osanna påståenden som ovan. Kanske hon aldrig träffat en ångestfylld, smärtpåverkad, illamående, olycklig människa som lider och behöver hjälp. Vad kallas en sådan sjukdom? Finns det gener och proteomik som löser sådana besvär som raserar många patienters liv?
Det är så lätt att förivra sig när man kan en sak väldigt bra och särskilt om man ser ekonomisk vinning hägra. Det är klart att det finns sjukdomar som måste utredas med tanke på möjligheterna till behandlingar som bygger på de mycket välkända principerna som beskrivs i artikeln. Börsbolaget Oliks arbete är mycket viktigt. Men att tro att en enda princip, hur lockande den än må förefalla, skulle lösa alla återstående behov av effektiva läkemedel är inte bara översitteri. Om man påstår att majoriteten av medicinerna inte har någon effekt på patienterna tar man nämligen hoppet från de lidande människor som har kroniska symtom som förpestar deras liv och där våra nuvarande terapier är det bästa som kan erbjudas.
Robert Paul, läkare

ANDRA LÄSER