Dataombudsmannen slår fast: Medier hade rätt att publicera skatteuppgifter

Dataombudsmannens byrå slår fast att mediehusen inte var skyldiga att hemlighålla en privatpersons skatteuppgifter, eftersom publiceringen skedde i journalistiskt syfte.

Skatteförvaltningen hade godkänt att den klagandes skatteuppgifter inte skulle offentliggöras.
SPT
28.10.2021 16:19
Dataombudsmannen har beslutat att medier inte gjorde fel då de publicerade skatteuppgifter i sina så kallade skattemaskiner. Dessutom anser Dataombudsmannen att de inte var skyldiga att radera en del privatpersoners skatteuppgifter på deras begäran.
Personen som klagat till Dataombudsmannen anser att Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat borde ha raderat hens skatteuppgifter från sina skattemaskiner i samband med skattedagen.
Skatteförvaltningen hade godkänt personens ansökan om att uppgifterna inte skulle offentliggöras.
Personen kontaktade det ansvariga mediebolaget Sanoma Media, som då vägrade radera uppgifterna.
Dataombudsmannen anser att mediehuset hade rätt att publicera uppgifterna eftersom det skedde i ett journalistiskt syfte.
Enligt EU-lagstiftning är medlemsländerna skyldiga att se till att den nationella lagstiftningen kan garantera att yttrandefriheten och informationsfriheten samordnas.
"I finsk nationell dataskyddslagstiftning finns ett undantag där man slår fast att vissa dataskyddsbestämmelser inte tillämpas om uppgifter behandlas i ett journalistiskt syfte", skriver Dataombudsmannens byrå i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER