Jorden nästan totalt påverkad av människan

Mycket lite av dagens värld påminner om hur planeten såg ut för 500 år sedan. Bara runt tre procent av landmassorna är opåverkade av människans framfart.

Ytterst lite att jordens markytor är fortfarande oanfrätta av mänskliga aktiviteter. Arkivbild.
I denna ekologiskt intakta bråkdel frodas fortfarande de naturliga arterna i all sin jungfrulighet. Övriga cirka 97 procent bär spår av mänskliga aktiviteter.
De ödesmättade slutsatserna presenteras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Forests and Global Change. Tidigare uppskattningar baserade på satellitbilder angav att 20–40 procent av landmassans ekosystem var oskadda.
I den nya studien har forskarna gjort en mer grundlig undersökning av artförluster och vad som skett under skogarnas grenverk.
Att den opåverkade andelen var så liten överraskade bevarandebiologen Andrew Plumptre vid Cambridge-universitetet:
– Det visar hur sällsynta sådana intakta platser är. Det är skrämmande hur lite världen ser ut som den gjorde för 500 år sedan.
Dagens fortfarande orörda livsmiljöer återfinns i regioner som inte är så gästvänliga för människor, till exempel Saharaöken, köldhål på Grönland och i norra Kanada samt i delar av Amazonas som hittills lyckats undgå skogsavverkning och exploatering.
På dessa rara platser är artrikedomen ännu som år 1500.

ANDRA LÄSER