Sent uppvaknande i svensk försvarspolitik

Nu är det plötsligt hemmaplan som gäller för svenska försvaret med ett embryo till allmän värnplikt med kronisk brist på pengar.

När väktare i privata svenska vaktbolag visade sig ha avsevärt högre lön än anställda soldater havererade rekryteringen till försvaret. Försvarsmakten lyckades bara få tag i drygt hälften av de 4 000 som varje år skulle anställas och står i dag med en brist på ungefär 7 000 män och kvinnor.
Detta hos ett försvar med 9 000 officerare, knappt 6 000 soldater och cirka 5 000 civila. Därtill kommer drygt 20 000 i hemvärnet.
Därför har den rödgröna regeringen med stort stöd nu beslutat att ”reaktivera” den allmänna värnplikten, som legat på is sedan 2010. Orsaken är upptrappningen efter Georgien 2008, sedan Ukraina och alltmer spänt läge kring Östersjön.
Politikerna blev skärrade när Ryssland nyligen började flytta Iskanderrobotar till Kaliningrad drygt 300 km från Sveriges sydöstra kust.
Av ungefär 100 000 ungdomar i varje årskull ska nu 13 000 kallas till mönstring varje år. Av dessa väljs 4 000 ut till ”allmän värnplikt” med låg dagpenning.
Men detta är otillräcklig bättring av vad Sveriges tidigare ÖB för ett par år sedan kallade en veckas-försvar. Han menade att Sverige bara skulle klara att hålla stånd mot ett anfall i en riktning österifrån i väntan på hjälp från väst.
Själva tanken med försvaret är dock inte strid på svensk mark utan att ha en tillräckligt hård sköld för att en fiende ska avhålla sig från att ens försöka. Den består i dag av etthundra avancerade stridsplan, fyra rustade ubåtar och sju ytstridsfartyg samt ett helt otillräckligt luftvärn.
Fler armésoldater anses långt ifrån tillräckligt. Därför kommer Saab att bygga 60, eventuellt 70, nya mer vässade Gripen stridsflygplan, en ubåt i malpåse rustas och två nya ubåtar byggs en bit in på 2020-talet av Karlskronavarvet.
Men med Västeuropas lägsta andel försvarskostnad i förhållande till bnp, cirka 1,1 procent mot Finlands 1,3 procent och Natos ouppfyllda krav på medlemsländerna, 2 procent, är det långt mellan mål och medel för svensk del.
Knappa fem miljarder euro i årlig försvarskostnad i dag bedöms inte räcka. Nye ÖB anser att cirka 700 miljoner fattas, därför skjuts flera investeringar bortom 2020. Och varje tusental soldater kostar cirka 100 miljoner euro mer per år.
Nya försvarsdoktrinen med tillfälliga insatser i andra (u)länder har snabbt skrotats när läget skärptes här hemma och brister i egna försvaret kom i dagen. Exempelvis tvingades danskt stridsflyg under Natoflagg 2013 snabbt upp från basen i Litauen för att mota ett ryskt skenanfall mot svenska kusten, incidentberedskapen var påskledig.
Kvar finns mindre svenska styrkor i Sahara för att hjälpa till med utbildning i över 40 graders värme. Den militära insatsen i Afghanistan har just utvärderats, militären klarade sig undan kritik. I stället kom den att gälla att de politiska målen var dimmiga: att skapa fred, jämställdhet och varaktig utbildning i provinsen kring basen Mazar-e-Sharif (som delades med Finland).
Nu är det plötsligt hemmaplan som gäller för svenska försvaret med ett embryo till allmän värnplikt med kronisk brist på pengar.
ANDRA LÄSER