Akut brist på svensk dagispersonal i Helsingfors – daghem kan tvingas stänga

Ett svenskt daghem i Helsingfors kan tvingas stänga, ifall staden inte lyckas rekrytera mer personal under sommaren. – En annan möjlighet är att tillfälligt anställa finskspråkig personal, säger sektorchef Liisa Pohjolainen.

14.06.2019 14:48 UPPDATERAD 14.06.2019 16:28
Att det råder brist på såväl barnträdgårdslärare som barnskötare i huvudstadsregionen är ingen nyhet, men nu har situationen blivit riktigt akut. Än saknas en handfull anställda på den svenska sidan efter vårens rekryteringsrunda, och lyckas man inte rekrytera fler under sommaren kan ett daghem tvingas stänga.
Vilket daghem det handlar om vill sektorchefen vid fostrans- och utbildningssektorn Liisa Pohjolainen inte yppa förrän föräldrarna har informerats om situationen. Familjerna har kallats till möte på måndag.
– Men att stänga daghemmet är en extrem åtgärd, jag tror fortfarande på att vi ska kunna rekrytera tillräckligt med personal under sommaren. Vi planerar att rikta oss till Österbotten och kanske också Sverige för att hitta folk, säger Pohjolainen.

ANDRA LÄSER