FPA-forskare: Ändrade sjukförsäkringsavgifter gynnar endast höginkomsttagare

Ändringarna i sjukförsäkringsavgifterna som konkurrenskraftsavtalet förde med sig gynnar höginkomsttagare medan effekten för låginkomsttagare blir negativ. Det skriver Folkpensionsanstaltens ledande forskare Pertti Honkanen i ett blogginlägg.

FNB
30.01.2017 17:15
I konkurrenskraftsavtalet nästan halverades arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift från 2,12 procent till 1,08 procent. Samtidigt nästan fördubblades den dagpenningspremie som uppbärs på löner och andra arbetsinkomster från 0,82 procent till 1,58 procent.
Dagpenningspremien är en avgift som tas direkt från lönen utan olika skatteavdrag.
Enligt Honkanen tvingas folk med lägre löner betala en högre dagpenningspremie som inte påverkas av olika skatteavdrag medan de inte gynnas av att sjukvårdsavgiften slopats. Höginkomsttagare får däremot nytta av den slopade sjukvårdsavgiften, och de högre dagpenningspremierna kompenseras av skatteavdrag i stats- och kommunalbeskattningen.
Dagpenningspremie uppbär inte alls av personer som tjänar mindre än 14 000 euro om året. Men så fort man har högre inkomster än det måste premien betalas.

ANDRA LÄSER