Esbo stad belönas användning av data -37 miljoner kontakter analyserats

UNESCO:s partnerorganisation Netexplo Observatory har belönat Esbo stad för stadens förmåga att använda data.

Esbo stad är föregångare i användning av data inom social- och hälsovård.
HBL
23.09.2020 10:35 UPPDATERAD 23.09.2020 11:12
Esbo stad genomförde ett försök som startade sommaren 2017. Då fick artificiell intelligens analysera social- och hälsodata för hela befolkningen i Esbo samt småbarnspedagogikens klientdata från åren 2002–2016. Datan omfattade cirka 520 000 personer och över 37 miljoner klientkontakter.
Datan har använts bland annat för att se var det geografiskt och i hur stor utsträckning det finns behov av social- och hälsovårdstjänster.
Sammanlagt tio städer belönas för förtjänster inom olika teman. Netexplo är UNESCO:s partnerorganisation, som med stöd av sitt internationella universitetsnätverk undersöker den digitala teknikens konsekvenser för samhälle och företag.

ANDRA LÄSER