Skolorna kan stänga en vecka i april – många finlandssvenska lärare överväger byta bransch

Ett omfattande strejkvarsel har getts för huvudstadsregionens nästan 11 400 lärare. Lärarnas arbetsvillkor har varit för dåliga för länge, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund.

Inger Damlin och Niclas Grönholm säger båda att det är för tidigt för föräldrar att planera inför den veckolånga eventuella skolstrejken i april.
23.03.2022 05:00 UPPDATERAD 24.03.2022 10:04
– Då vi ger strejkvarsel menar vi allvar. Det är ett sätt att säga att vi bitit ihop för länge, säger Inger Damlin.
På måndagen gav lärarfacket OAJ strejkvarsel som gäller alla kommunalt anställda lärare i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Avtalsperioden gick ut 28.2.2022 och ännu har ingen avtalslösning nåtts.
Om inte fackets krav på det de säger är en rättvis lön går igenom, kommer en veckolång strejk att inledas veckan efter påsk – 19 till 25 april. Strejken skulle påverka 700 finlandssvenska lärare.
– Jag tror att lärarna gillar sitt jobb, men om förutsättningarna för att utföra det jobb man älskar blir vidriga så uppstår en ekvation som man inte kan lösa. Det syns i hur svårt det är att locka nya småbarnspedagoger och lärare. Många platser i utbildningen blir inte fyllda.
Nästan dagligen görs försök under riksförlikningsmannens ledning att lösa arbetskonflikten inom kommunsektorn, meddelar OAJ.
Med ett löneprogram hoppas facket att den offentliga sektorn ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, och att kompetensen hålls på en hög nivå.
Också lärare som redan fungerar i arbetslivet lockas till andra branscher, säger Damlin. Vart fjärde år gör Finlands svenska lärarförbund (FSL) en medlemsundersökning. 1 500 finlandssvenska lärare, 30 procent av FSL:s medlemmar, svarade på enkäten. Årets medlemsundersökning visade dystra trivselsiffror.
– 29 procent av respondenterna har planerat att byta bransch.
– På frågan "är du missnöjd med din lön” svarar 65 procent att de är mycket missnöjda. År 2017 var 34 procent inte nöjda med lönen.

Hur ska föräldrar tänka?

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten inom Helsingfors utbildningsverk, konstaterar att om strejken genomförs kommer inverkan på skolorna att vara enorm.
– Om personalen strejkar kan vi ju inte ha våra serviceområden öppna. Det betyder att barnen inte får den undervisning eller fostran som vanligtvis sker.
Men, det är ännu nästan en månad till strejkens startdatum. Staden förbereder sig nu på olika scenarior med den information man har.
Föräldrar ska i nuläget inte börja planera extraordinära arrangemang, säger han.
– Man kan nog inte förbereda sig i nuläget på något sätt. Sedan när vi vet lite mera om varningen och planerna kan man förbereda sig mera. Det är ännu många veckor till det här och ännu mycket som kan hända.
– Helsingforsregionen ur spel i en hel vecka är ett tecken på att vi vill komma till ett resultat, säger Inger Damlin på FSL.
Läs också: Lärarstrejken i Helsingforsregionen kan börja efter påsk
En strejk kommer aldrig lägligt konstaterar Damlin, men i och med varningen mobiliseras krafterna ute i föreningarna.
– Genomförs strejken kommer det synas i skolorna, men vår förhoppning är att vi kommer till en överenskommelse. Vi måste få slut på det här läget.
Fackorganisationen Talentia – som socionomer inom småbarnspedagogik hör till – varslar också om strejk i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Den strejken skulle infalla på samma dagar som skolstrejken.
– Arbetsmängden har ökat. Det tror jag samhället har fått upp ögonen för under coronan. Skolan är inte det som skolan har varit förr, det krävs mycket mera än det gjorde tidigare.
– Jag hoppas också att samhället förstår att den här branschen, precis som alla andra, har strejkrätt. Men ingen vill det, ingen vill strejka, men samtidigt vill ingen att branschen blir dränerad på kunnande och personal.
Artikeln uppdaterad klockan 10.03 den 24 mars. Felaktiga uppgifter om vem som hör till fackorganisationen Talentia korrigerades.

Strejkvarsel på alla stadier

En stor del av den offentliga sektorn med skolorna i spetsen hotar med en veckolång strejk i april.
Lärarnas strejkvarsel omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, vilket betyder att 11 400 lärare kan gå i strejk.
Strejken skulle bryta ut 19 april och pågå till 25 april om inte en lösning nås före det. Lärarna skulle inte sköta sitt jobb i skolan och inte heller ge distansundervisning.
Strejken gäller alla OAJ-medlemmar som hör till UKTA- och AKTA-avtalsområdena och vilkas arbetsgivare är staden.
Det innebär att alla stadier kan drabbas; allt från småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundundervisning i konst, allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning och ända upp till universitetsnivå. Också lärarstuderande och seniorlärare hör till organisationen.
Motsvarande varsel om lärarstrejker har getts i ett antal andra städer runtom i landet. Om de alla blev av skulle de omfatta över 22 000 fackanslutna lärare och inledas successivt mes start 6 april.

Växande missnöje bland lärarna

63 procent av lärarna är nu missnöjda med sin lön. Jämförelsevis visade undersökningen år 2017 att 34 procent inte var särskilt nöjda eller inte alls nöjda med sin lön.
Hela 94 procent av lärarna anser att deras arbetsmängd har ökat de senaste fem åren.
29 procent av lärarna planerar att byta bransch. Av dem anger 83 procent en för stor arbetsbelastning som orsak. 58 procent anger en för låg lön som orsak.
1500 lärare besvarade undersökningen som genomfördes bland FSL:s medlemmar hösten 2021.

ANDRA LÄSER