Vattenbrist i Sverige – på Gotland dricker man Östersjövatten

Med grundvattennivåer långt under det normala råder det vattenbrist på många håll i Sverige. Det innebär bevattningsförbud och sparkampanjer. På Gotland avsaltas havsvatten och omvandlas till dricksvatten. – Vi har en stor vattentäkt runt ön som heter Östersjön, säger Susanne Pettersson på regionen.

Vatten från Östersjön. På Gotland råder byggstopp så att inga nya hus får ansluta sig till kommunalt vatten på grund av vattenbristen. I Östergarn på östra sidan ön tog aktiva, med Gunnar Bendelin i spetsen, initiativ till ett avsaltningsverk. Nu följer Region Gotland efter och bygger en stor anläggning.
23.07.2017 09:51
ÖSTERGARN/VISBY/ROMA Gunnar Bendelin tar en klunk ur glaset. Han är nöjd.
När man riktigt känner efter smakar vattnet i Östergarn på östra Gotland kanske aningen annorlunda, men nej, det ryms med besked inom den normala skalan för variationer av kranvatten på olika orter. Och då är det han dricker ändå avsaltat havsvatten från Östersjön.
Avsaltning är ett sätt att lösa den vattenbrist som drabbar Sverige – för andra året i rad till den grad att läget på vissa håll beskrivs som akut. På Gotland infördes bevattningsförbud redan i april, och flera andra kommuner har följt efter.
Tas tillvara. Drygt tvåhundra hushåll är anslutna till ett slutet system där hushållen använder avsaltat havsvatten och där avloppsvatten från dusch, toalett och disk sedan renas och används i bevattning. Gunnar Bendelin visar var reningsprocessen sker.
I stora delar av Sverige är grundvattennivåerna nu mycket under det normala. Bara ett femtontal av landets 290 kommuner uppvisar normala nivåer. Mätningarna inleddes i Sverige för femtio år sedan och Sveriges geologiska undersökning rapporterar bottenrekord för årstiden på flera observationsplatser.
– Vi är så vana vid att vi i Sverige har gott om vatten och vatten av god kvalitet, till och med vår lagstiftning bygger på det. Vi behöver tänka om om vattnet, säger miljöminister Karolina Skog under en diskussion under politikerveckan i Almedalen.

Hämmar utvecklingen

Det är torra somrar och höstar och snöfattiga vintrar som är orsaken till grundvattenbristen. Magasinen har helt enkelt inte fyllts på. I synnerhet vid kusten klarar berggrunden inte av att lagra större mängder vatten.
På Gotland har man i jakt på åkermark dikat ut så att vattnet rinner bort. Vattenbristen är därmed något man levt med tidigare på ön med nästan 60 000 invånare, men de två senaste åren har den varit allvarlig.
– Nu har det blivit en ordentlig grundvattensänkning och då blir det ju ett extremt problem för oss, säger Susanne Pettersson, enhetschef för Region Gotlands vattenenhet.
Den allvarligaste följden av vattenbristen är att inga nya anslutningar till det kommunala vattennätet tillåts. I praktiken innebär det ett byggstopp.
"Vatten är inte något som bara finns där", säger Sveriges miljöminister Karolina Skog.
I Östergarn konstaterade Gunnar Bendelin och invånarna i socknen redan för tio år sedan att vattenbristen hotar utvecklingen: fungerar inte vattenförsörjningen vill och kan inte folk bosätta sig här och då är service och skola hotade.
Man grundade ett utvecklingsbolag och bestämde sig för att satsa på ett bräckvattensverk. Det omvandlar per dygn femhundra kubikmeter Östersjövatten till dricksvatten.
– För vår del handlade det om att antingen stå utan vatten eller få in avsaltat vatten, säger han.
Vattnet är destillerat så att närsalter behöver tillsättas, men kloreringsbehovet är i stället minimalt.
– Det blir ett mjukt vatten vilket gör att det går åt mindre diskmedel och tvål än med det vanligen hårda vattnet på Gotland.
Kommunen har tagit över avsaltningsanläggningen och bygger själv på annan ort en sex gånger större som ska stå för vattenförsörjningen i hela södra Gotland. Den ska vara klar om två år, och enligt Susanne Pettersson är den ett sätt att bredda paletten när det på grund av klimatförändringen verkar bli allt svårare att fylla på grundvattenmagasinen och hålla kvar vattnet på ön.
– Vi kommer sannolikt aldrig att klara oss med grundvatten utan måste hitta andra lösningar.
Förbättrar skörden. Renat avloppsvatten leds till en damm, och Stig Hellgren (t.v.) använder det till att vattna sina grödor. Det gjorde skörden två veckor tidigare än normalt. Många lantbrukare på Gotland plågas av den vattenbrist som allt större delar av Sverige har drabbats av. Gunnar Bendelin är projektsamordnare.

Avloppsvattnet används

I Östergarn har de lokala aktiva gått ett steg vidare och skapat ett slutet, och unikt, system som tar tillvara allt vatten.
Så här: Efter att hushållen har använt det vatten de får från bräckvattenverket tas avloppsvattnet från till exempel disk och dusch tillvara. Det renas "till badvattenskvalitet" och används sedan till bevattning – närmare bestämt till Skag grönsakers åkrar. Johan och Stig Hellgren odlar morot, potatis och spannmål på drygt fyrahundra hektar och hör till de allra största på Gotland.
I år är första året som de kan använda vattnet och resultatet är omedelbart. Säsongen inleddes två veckor tidigare än normalt. Också gödslingen får större effekt när jorden inte är torr.
– Vi har haft mycket problem med torka tidigare, säger Stig Hellgren.
– Det ger en otrolig tillväxt att vi kan vattna.
Gunnar Bendelin lyfter fram att deras slutna system fungerar omvänt än det vanliga. I stället för att ta upp vatten och sedan låta det rinna ut i havet, fyller de i stället på grundvattnet.
Det nya normala? Lina Engström, med dottern Saga i famnen, säger att det är allas ansvar att spara på vatten. Poolen i bakgrunden är fylld med vatten som körts till familjen från ett kalkbrott längre bort.

Beredd spara

Vi beger oss till Roma, ungefär mitt på Gotland där ettåriga Saga precis vaknar från sin middagslur.
På gården till familjen Engström-Åbergs hus står en pool. Sedan april är det förbjudet att använda kranvatten till simbassänger på Gotland och den här är därför fylld med vatten som körts med tankbil från ett kalkbrott.
Enligt Lina Engström finns det de som fyllde sin pool precis innan förbudet trädde i kraft. Det ville hon och maken Nicklas Åberg ändå inte göra.
– Jag tycker man verkligen ska tänka på allt som har med vatten att göra.
Hon är ursprungligen från Gotland men flyttade tillbaka från Stockholm så sent som i våras. I storstaden kändes frågor som vattenbrist avlägsna. Nu tror hon att vi måste vänja oss vid att spara på vatten.
Engström säger att hon är noga med att inte spola vattnet för länge, och hon tycker det är självklart att lyda förbudet mot att vattna trädgården med slang eller tvätta bilen själv – även om hon säger att en del struntar i det.
Enligt Susanne Pettersson på Region Gotland har kampanjer för att minska vattenkonsumtionen gett resultat. De två senaste åren har vattenförbrukningen minskat med en femtedel.
Kommunen har sett till att inte dess vattenrör läcker och har tidvis sänkt trycket. Invånarna igen uppmanas duscha kortare tider och inte tappa vatten för att få det kallt utan heller kyla det i kylskåpet.

Vatten från taket

Vattentunnor som tar tillvara regnvatten har emellanåt varit en bristvara på Gotland, och Susanne Pettersson säger att just hur trädgårdar vattnas har stor betydelse.
Egen konstruktion. Lasse Engström leder regnvatten från taket ner i tunnor som sedan används i trädgården. – Förut släppte vi bara ut det i dräneringen och det rann i väg bort från ön. Nu tar vi inte av grundvattnet.
I Roma har Lasse Engström och hans hustru satsat på att samla regnvatten. Hon är trädgårdsintresserad, medan han gillar att konstruera och bygga.
Från taket leder han ner vatten i en sluten tank samt flera tunnor. En millimeter regn på femtio kvadratmeter tak ger femtio liter vatten, vilket inte är obetydligt. För att undvika myggor häller de i en droppe diskmedel som bryter ytspänningen.
I början av juli är gräsmattorna visserligen ännu gröna i Roma eftersom det har regnat en del. Men grundvattenreserver fylls knappt på alls under sommaren eftersom växtligheten tar åt sig fukten.
– Vi bor på en ö. Det vatten vi har, det har vi. Slösar vi bort det är det slut, säger Lasse Engström.
Det hoppas han att också alla de turister och sommargäster som besöker Gotland ska förstå.
– De är så vana att det bara kommer vatten när de vrider på kranen.

ANDRA LÄSER