Polisen utreder dödsfall vid hemsjukvård i Åbo – företag fick avtal efter billigaste offerten

Åbopolisen misstänker att en sjukskötare vid ett företag inom palliativ hemsjukvård har gjort sig skyldig till bland annat grovt dödsvållande . Företaget vann stadens anbudsförfarande med det klart lägsta priset. Polisen ber nu andra som misstänker att anhöriga kan ha fallit offer att ta kontakt.

Polisen ber anhöriga till personer som vårdats hos en privat aktör i Åbo specialiserad på vård i livets slutskede att ta kontakt. – Man frågar sig vad som har hänt med de över 180 personer som vi inte har kunnat granska, säger kriminalkommissarie Mika Paaer.
02.03.2020 11:31 UPPDATERAD 02.03.2020 17:45
Hösten 2010 genomförde Åbo stads grundtrygghetsnämnd ett anbudsförfarande för aktörer inom palliativ hemsjukvård, alltså vård hemma i livets slutskede. Fem företag deltog. Det som vann erbjöd klart lägre priser än de andra.
2011 flyttade staden över 185 patienter till företaget. På måndagen meddelade Polisinrättningen i Sydvästra Finland att den undersöker "en exceptionellt omfattande och samhälleligt betydande brottshelhet" i verksamheten. Det handlar om brott som polisen misstänker har begåtts vid hemsjukhuset åren 2011–2014, vilket är de år som avtalet med staden har varit i kraft.
Den huvudmisstänkta, en sjukskötare, misstänks för grovt dödsvållande, grov misshandel, grov förskingring, grovt bedrägeri, flera grova förfalskningar och narkotikabrott. En läkare vid företaget misstänks för delaktighet.
Dessutom har sex anställda vid Åbo stad allvarligt brustit i sitt övervakningsansvar enligt polisen. Tre av dem är fortfarande anställda vid staden.
Enligt kriminalkommissarie Mika Paaer har sjukskötaren gjort sig skyldig till de misstänkta gärningarna. Läkaren har varit medveten om dem men har låtit dem fortgå.
Motivet är enligt Paaer ekonomisk vinning.
– Man har arbetat med för stor brådska och för små resurser. Kvaliteten har inte varit tillräckligt god. Det har varit för mycket jobb och man har tagit till sådana åtgärder som i efterhand sett har varit fel och tagit sådana beslut som en läkare borde fatta.
Intresset att ingripa har varit litet också på grund av sjukskötaren och läkaren äger företaget, och ett ingripande skulle ha fått ekonomiska följder, säger Paaer.
Enligt Helsingin Sanomat har läkaren och sjukskötaren tidigare varit gifta.
Polisen har särskilt utrett tre dödsfall. Sjukskötaren misstänks bland annat ha medicinerat sina patienter felaktigt och förfalskat läkarens underskrift för recept. Det förekommer också brister i patientberättelser och dödsattester. Vid 100–120 dödsfall har inte en läkare konstaterat dödsfallet, vilket Paaer ser som ett bevis på de för små resurserna.
Sjukskötaren misstänks också ha förskingrat en betydande summa pengar från företaget.

"Intern granskning"

Enligt handlingar som HBL har tagit del av är företaget i fråga Kotisairaala Luotsi. Vid anbudsförfarandet erbjöd företaget hembesök av sjukskötare för 25,90 euro och läkarbesök för 49,90 euro. Den nästförmånligaste offerten gick på 60 euro respektive 140,00 euro för motsvarande besök.
Priset på vårdarens hembesök hade en tyngd på 60 procent, läkarens besök på 20 procent och kvaliteten på 20 procent enligt grundtrygghetsnämndens beslut. Luotsis kvalitetspoäng var 7. Det företag som hade högst fick 14 medan det också fanns de med lägre poäng än Luotsi.
Det låga priset fick bland annat Juha Hänninen, överläkare vid Terhohemmet i Helsingfors, att reagera i en insändare i Turun Sanomat 2011.
På Åbo stad säger Tuomas Heikkinen, direktör vid koncernförvaltningen, att staden inledde en intern granskning så fort polisens misstankar blev kända i höstas.
Han vill inte kommentera den då godkända offerten och priset. Han menar ändå att staden kan be om en förklaring om ett anbud är betydligt lägre än de andras. Så har inte skett i det här fallet, vilket tyder på att det inte ha ansetts vara anmärkningsvärt lågt.
Avtalslängden på tre år med företaget var överenskommen från början enligt Heikkinen. Enligt honom har Åbo inte avtal med någon annan privat aktör inom palliativ hemsjukvård.
Enligt ett pressmeddelande från staden på måndagen har man också köpt hemsjukvård och hemvård av det nämnda företaget.
Företaget har, enligt kriminalkommissarie Paaer, ingen verksamhet längre.
HBL har inte kunnat nå läkaren, sjukskötaren eller företaget för en kommentar.

Vilket ansvar?

Tuomas Heikkinen betonar att staden inte är brottsmisstänkt, utan att det är enskilda anställda och tidigare anställda som misstänks för försummelse.
De misstänkta brotten skulle ha preskriberats i slutet av 2019 men åklagaren har bett och fått tilläggstid av rätten för att väcka åtal.
På polisen betonar Mika Paaer däremot stadens roll.
– Då staden köper sådana här tjänster kvarstår stadens ansvar. Då vi har utrett det här har vi kommit fram till att någon egentlig övervakning inte har funnits.
Enligt honom har bristen på övervakning bidragit till att missförhållandena har kunnat fortgå

Väckte inga misstankar

Åbopolisen kom fallet på spåren i samband med en annan undersökning. I alla tre fall som polisen har undersökt har det uppdagats oegentligheter, även om de anhöriga inte har haft några misstankar. Därför befarar man, enligt Paaer, att fallen kan vara betydligt fler.
Enligt honom har polisen bett att få uppgifter på vilka de 185 patienterna har varit för att kunna ta kontakt med anhöriga, men blivit nekad av staden med hänvisning till sekretess. På Åbo stad säger Tuomas Heikkinen däremot att man inte har fått någon förfrågan om uppgifter.
Paaer ber anhöriga till personer som vårdats av företaget att ta kontakt så att polisen kan granska fallen närmare. Offren är i de flesta fall vid det här laget döda.
På måndagseftermiddagen hade ett litet antal personer kontaktat Polisinrättningen i Sydvästra Finland.
Artikeln har uppdaterats med uppgifter om företaget och stadens kommentar.

ANDRA LÄSER