Ring 1 totalrenoveras – ska svälja allt fler bilar

Det största vägarbetet i huvudstadsregionen har inletts. Renoveringen på Ring 1 beräknas vara färdig i augusti 2017, men är inte den sista förbättringen på den livligt trafikerade vägen.

Ny väg. Räkna med rusning på Ring 1 till och med augusti 2017.
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
16.03.2016 06:15 UPPDATERAD 16.03.2016 06:17
Nu pågår fyra renoveringsprojekt av Ring 1. I Kägeludden i Otnäs och i Stensböle i östra Helsingfors har renoveringarna pågått redan en tid. På måndag inleddes renoveringar vid avfarterna till Vichtisvägen och Tavastehusleden. Orsaken till renoveringarna är byggandet av nya filer, broar breddas och bullerstaket från 80-talet höjs. Dessutom ska vägar för fotgängare och cyklister förbättras. Renoveringarna vid Vichtisvägen och Tavastehusleden kostar 26 miljoner euro och finansieras av Trafikverket och Helsingfors stad. Fram till 2030 räknar man med en 15-procents ökning i mängden trafik i regionen.
– Orsaken till renoveringarna är att trafiken måste bli smidigare för att svälja den växande mängden bilar. Man räknar med att drygt 90 000 bilar i dygnet kör längs Ring 1 och blickar man framåt blir det allt fler privatbilar och fordon i servicetrafik. Vi tror att ändringarna gör trafiken smidigare. Det här Finlands mest livliga trafiksträcka, säger Trafikverkets projektchef Jarmo Nirhamo.
Företagsområden i Sockenbacka och Kånala samt trafiken till köpcentra ställer ökade krav på en bättre infrastruktur. På måndag inleddes arbetena med att fälla träd. Från och med april kan bilister, fotgängare och cyklister räkna med ändringar på Vichtisvägen och Tavastehusleden. Med renoveringen vill man också ha en smidigare trafik för bussar på Ring 1. Det betyder också ändringar placering av busshållplatser på vägen.
– I april inleds förbättringar av plankorsningar. Det betyder smalare körfält bägge riktningar, säger Nirhamo.
Vid Vichtisvägen förnyas den södra och norra körfilen samt broarna vid Reimars och Rutiån mellan april och december i år. På Tavastehusleden görs vägen bredare samtidigt som Murmästarbron rivs. Dessutom ska också bron vid den södra och norra filen byggas om i likhet med Kårbölevägens bro. Under tiden för renoveringarna kan bilister räkna med trafikstockningar.
– Det finns inga omvägar och vi vill inte att trafiken flyttas till närliggande bostadsområden. Det lönar sig att undvika sträckorna i rusningstid. Mellan 10 och 14 samt efter klockan 21 är trafiken inte lika livlig som andra tider på dygnet. Om du måste köra bil så ta i beaktande också andra bilister, som är på väg från avfarterna in på Ring 1, säger Nirhamo.
Renoveringen av Ring 1 beräknas pågå till augusti 2017, men det betyder inte att arbetena på vägen är färdiga. I framtiden kan man räkna med större renoveringar i öst.
– Det finns redan planer på att renovera avfarten till Kvarnbäcken och korsningen vid Ring 1 och Österleden. Det är framtida projekt, som är planerade, men som ännu väntar på beslut hur de ska finansieras, säger Nirhamo.
Fotnot: På sidan liikennevirasto.fi/keha1 kan man följa med arbetena. Trafikverkets och Helsingfors stads byggnadsverks representanter är anträffabara 17.3. kl. 17-18.30 i köpcentret Kaari i Gamlas och mellan 19 och 20 i köpcentret Ristikko i Kånala.

ANDRA LÄSER