Fortfarande färre cyanobakterier än vanligt

Läget när det gäller cyanobakterier har varierat under sommaren både i sjöar och havsområden enligt Finlands miljöcentral. Under den senaste veckan har observationer av cyanobakterier gjorts främst i Skärgårdshavet.

”När det gäller våra havsområden var vindförhållandena en väsentlig orsak till att cyanobakterier inte ackumulerades i stora massor under sommaren", konstaterar specialforskare Jenni Attila från på Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.
26.08.2021 17:08
Under den gångna veckan har det i kust- och skärgårdsområdena rapporterats observationer av cyanobakterier. Observationerna gjordes huvudsakligen i Skärgårdshavet, enligt Finlands miljöcentral. Antalet observationer av cyanobakterier var fortfarande, i ett riksomfattande perspektiv, färre än vanligt.
Mängden bakterier var exceptionellt hög i havsområdena redan i mitten av juli.
Det varma och soliga vädret under våren och början av sommaren och det varma vattnet accelererade också tillväxten av cyanobakterier i insjöarna.
Enligt Miljöcentralen ledde detta till att cyanobakterierna började växa tidigare än vanligt på många platser i landet. Trots detta observerades det efter mitten av juli färre blomningar än genomsnittet i största delen av landet.
”När det gäller våra havsområden var vindförhållandena en väsentlig orsak till att cyanobakterier inte ackumulerades i stora massor under sommaren", konstaterar specialforskare Jenni Attila på Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.
I Finlands havsområden inföll den totala toppen av observationer av cyanobakterier undantagsvis redan i mitten av juli, då den vanligen infaller först i månadsskiftet juli–augusti.
Efter mitten av juli minskade antalet observationer avsevärt, och ur en riksomfattande synvinkel var situationen när det gäller cyanobakterieläget bättre än normalt från mitten av juli till slutet av augusti.
Enligt Miljöcentralen berodde detta i synnerhet på att det i Finska viken gjordes färre observationer av cyanobakterier än vanligt.

ANDRA LÄSER