Din pension under lupp igen – så föreslår Finansministeriet

Även om pensionssystemet inte direkt hör ihop med statsbudgeten varnar Finansministeriet för trycket på pensionsavgifterna i sina hälsningar till nästa regering. Tjänstemännens förslag skulle inverka på pensionernas storlek.

Finansministeriet sätter ny fart på debatten om indexbromsar och slopad intjäning av pension under arbetslöshetsperioder.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
11.12.2022 19:11 UPPDATERAD 11.12.2022 19:13
Pensionsavgifterna utgör en betydande del av skattegraden på inkomster, skriver Finansministeriet i sin tjänstemannapamflett, som brukar ges ut före riksdagsval.
Inlägget är en hälsning till följande regering. Den här gången varnar ministeriet för att ekonomin behöver balanseras med nio miljarder under de följande åtta åren.
Orsaken till att pensionssystemet också nämns är att trycket på pensionsavgifterna väntas stiga på sikt. Det beror på en åldrande befolkning och låg nativitet. Pensionsavgifternas storlek minskar å sin sida svängrummet för inkomstskatten, som inte får bli för hög med alla avgifter inräknade, argumenterar ministeriet.

ANDRA LÄSER