Bosnien sörjer – 25 år efter Srebrenica

Livet blir sig aldrig helt likt i den lilla staden Srebrenica, som blev känd i hela världen som skådeplatsen för de värsta grymheterna i Europa sedan andra världskriget. 25 år senare minns bosnierna folkmordet där 8 000 bosniakiska män och pojkar dödades.

En kvinna lutar sig mot en gravsten i Potocari, nära Srebrenica, där 25-årsdagen av massakern där 8 000 muslimska män och pojkar dödades högtidlighölls.
11.07.2020 16:28 UPPDATERAD 11.07.2020 22:34
I byn Potocari inleddes minnesceremonin med att nio offer för massakern, vars kroppar identifierats först under det gångna året, begravdes.
På samma plats hade FN:s fredsbevarande styrka (Unprofor) sin bas under konflikten i Bosnien-Hercegovina, som fick sin grymma kulmen i folkmordet i den lilla staden Srebrenica i den bosnienserbiska delen av landet, Republika Srpska.

Folkmord i internationell rätt

Omkring 8 000 män och pojkar mördades i juli 1995 i massakern i Srebrenica, som ligger i dagens Bosnien-Hercegovina. Det beskrivs som det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget.
I dagligt tal avser folkmord ofta omfattande dödande av civila, men i internationell rätt har brottet bara slutgiltigt slagits fast i domstol i två fall: massakern i Srebrenica i Bosnien 1995 samt massdödandet i Rwanda 1994. Den juridiska termen folkmord fanns inte före andra världskriget.
Enligt FN:s folkmordskonvention från 1948 innebär folkmord gärningar "i avsikt att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp".

80 massgravar

– Mina fyra systrars makar dödades alla, säger Ifeta Hasanovic, 48 år, vars egen man var en av de nio som begravdes under ceremonin i Potocari, till nyhetsbyrån AFP.
– Min bror dödades också, och hans son. Min svärmor förlorade ytterligare en av sina söner, och sin man, fortsätter Hasanovic.
Bosnier bär en kista med kroppen av ett av de nio offer för massakern i Srebrenica som identifierats bara det senaste året.
Hasanovic är inte ensam om att ha förlorat många anhöriga. I dag, 25 år efter massakern, har sammanlagt 6 900 offer identifierats från över 80 olika massgravar i området.
– Det är smärtsamt att höra någon ropa efter sin pappa när du själv inte har någon, säger Sehad Hasanovic, 27 år, som deltar i ceremonin med sin tvååriga dotter.
Hon är nu lika gammal som han var när han förlorade sin far den ödesdigra sommardagen 1995.
Minnesbegravningsplatsen i byn Potocari, nära Srebrenica.

Vissa förnekar

Den bosnienserbiske generalen Ratko Mladic – hyllad av vissa serber och vida hatad av bosniaker – dömdes 2017 till livstids fängelse bland annat för sin inblandning i Srebrenica. Den särskilda domstolen i Haag dömde också den bosnienserbiske politiske ledaren från den tiden, Radovan Karadzic, till livstids fängelse.
Men än i dag anser en del att det är kontroversiellt att kalla det som skedde i Srebrenica för folkmord, i ett Bosnien som fortfarande på många sätt är uppdelat mellan Bosnienserber och bosniaker, som mestadels är muslimer. Frågan finns på den politiska agendan. Bland annat har den nuvarande bosnienserbiske ledaren Milorad Dodik beskrivit massakern som "en myt".
– Vi kommer att kämpa mot dem som förnekar folkmordet och glorifierar de skyldiga, säger Sefik Dzaferovic, den bosniakiske representanten i landets delade presidentämbete, i ett tal vid minnesplatsen.
Bosnier, vissa av dem överlevare från folkmordet i Srebrenica, vandrade genom ett bergsområde i Bosnien i en fredsmarsch som följer en av de flyktvägar som människor från Srebrenica försökte ta undan de bosnienserbiska trupperna.

Kriget i Bosnien

Det forna Jugoslavien utgjordes av dagens Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien, Kroatien, Slovenien och Bosnien-Hercegovina men splittrades under flera krig på 1990-talet.
I Bosnien pågick kriget från 1992 till 1995 mellan främst tre parter: den bosnienmuslimskt dominerade regeringsarmén, bosnienkroatiska styrkor i väst och syd samt bosnienserbiska styrkor i nord och öst. Trots att FN-styrkor fanns på plats redan från 1992 dröjde det fram till hösten 1995 innan striderna tog slut, främst framtvingat av omfattande Natoattacker mot den bosnienserbiska armén.
I och med Daytonavtalet i november 1995 skapades det politiska system som fortfarande råder i Bosnien, med en komplicerad maktdelning mellan bosniaker (bosnienmuslimer), kroater och serber.

ANDRA LÄSER