Korsholmarna sade nej till Vasa

61,3 procent av korsholmarna röstade mot och 36,8 procent för en fusion med Vasa.

Enligt forskarna gör ett högt valdeltagande och ett entydigt resultat det lättare för politikerna att fatta beslut.
På söndagen gick korsholmarna till valurnorna i en rådgivande folkomröstning för att ta ställning till huruvida kommunen borde fusioneras med Vasa. Resultatet blev ett tydligt nej.
Resultatet av förhandsröstningen presenterades klockan 20. Totalt 6 101 – eller 41,1 procent – av de 14 838 röstberättigade valde att avge sin röst på förhand. 58,6 procent av förhandsröstarna sade nej till en samgång. 39,4 procent röstade ja och 2 procent valde att inte ta ställning.
Totalt avgavs 11 329 röster vilket ger ett valdeltagande på 76,4 procent. Vid kommunalvalet 2017 var valdeltagandet i Korsholm 70,9 procent.
Till spänningen på valkvällen bidrog Korsholms kommuns webbplats där resultatet av omröstningen skulle presenteras. Webbplatsen kraschade klockan 20 i samma stund som resultatet från förhandsrösterna skulle presenteras.
Kommunfullmäktige i såväl Vasa som Korsholm väntas rösta om fusionen den 2 april.
Enligt förslaget till sammanslagningsavtal mellan Vasa och Korsholm skulle kommunerna upplösas vid utgången av i år och den nya kommunen, vid namn Vasa stad, inleda sin verksamhet i januari nästa år. Vasas stadsdirektör skulle bli stadsdirektör för den nya kommunen medan Korsholms kommundirektör skulle få en ny direktörstjänst med ansvar för bland annat stadens intressebevakning. Den nya kommunen skulle öppna en representationspunkt i Bryssel.
Den nya kommunen skulle ha 102 fullmäktigeledamöter – 59 från Vasa och 43 från Korsholm. Efter kommunalvalet 2021 skulle det finnas 67 ledamöter, i samma veva skulle möjligheten att övergå till en borgmästarmodell utredas.
LÄS MER om omröstningen här
ANDRA LÄSER