Lagarna om lätta bilar ska hävas – uppfyllde inte EU-direktiven

Lagarna om lätta bilar som godkändes 2018 är nu historia. EU-kommissionen godkände inte ett finländskt undantagstillstånd.

Syftet med den nya fordonskategorin var att ge unga i åldern 15 till 17 en ny form av rörelsefrihet.
Lagarna om den nya fordonskategorin, lätta bilar, ska hävas. Det skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.
Orsaken är att EU-kommissionen inte godkände ett finländskt undantagstillstånd för att införa en sådan fordonskategori.
Riksdagen godkände lagarna 2018. Syftet var att ge speciellt unga i åldern 15 till 17 en ny form av rörelsefrihet.
Först skulle de nya lagarna träda i kraft i november 2019. Men redan under sommaren samma år konstaterade EU-kommissionen att lagarna inte uppfyllde EU-direktiven. Kommissionen var även oroad för vilken effekt den nya fordonskategorin skulle ha på trafiksäkerheten.
Kommunikationsministeriet föreslog senare att lagarna i stället skulle träda i kraft i november 2020. Under tiden skulle man utreda möjligheterna att ändra den finska lagstiftningen i linje med EU:s lagstiftning.
Lagarna måste upphävas innan november.

ANDRA LÄSER