Granitblocket i granskogen

Sibelius själv förvandlades småningom till ett nationellt monument samtidigt som det nya, inskränkta Finland strävade efter att kontrollera offentlighetens bild av honom.

När Svenska litteratursällskapet nyligen gav sitt Paciuspris åt den amerikanska musikforskaren Glenda Dawn Goss mindes jag att en musikerbekant för inte så länge sen hade rekommenderat hennes biografi Sibelius. A composer’s life and the awakening of Finland. Den kom redan 2009 men jag hade förbisett den i en vag känsla av att den som läst Erik Tawaststjernas magnifika fembandsverk om kompositören redan visste allt.
ANDRA LÄSER