Fienden heter kärnvapen

06.03.2022 12:15
I och med Vladimir Putins allt grövre hot, såsom snacket om kärnvapen, har allt fler landsmän börjat tala om ett finländskt Natomedlemskap. Det har i sin tur lett till prat om förbehållet att inga stående Natotrupper eller kärnvapen ska placeras på finsk mark (som ett villkor för vårt medlemskap). Här borde klockorna ringa för dem som ivrar för att gå med i världens mäktigaste militärallians. Nato har kärnvapen. Massor av dem.
Kärnvapen är till sin natur extremt moraliskt förkastliga. De är i sig själva problemet, vem som har kontroll över dem för stunden är sekundärt. Om de används vinner ingen, men alla förlorar. Särskilt de som utsätts. Ingen hjälp kan ges till ett storstadsområde utsatt för en kärnvapendetonation på säg 10 megaton (jämför Hiroshima, cirka 15 kiloton). Ingen nation har kapacitet för en sådan händelse. Detsamma kan sägas om betydligt mindre bomber. Men dagens monsterpjäser är upp till 50 megaton (Tsar bomba). Dagens kärnvapen kan i princip ödelägga hela länder och utfallet förstör klimatet för grannländerna också.
Finland måste vara delaktigt i världens strävanden för nedrustning. Det goda och produktiva vinner i längden. Men den tiden finns nödvändigtvis inte med kärnvapen. Varje årtionde ökar sannolikheten för en attack med kärnvapen. Logiken är iskall. Till sist blir statistiken en verklighet.
Varje finländare kan skriva under namnlistor för nedrustning. Gör det. Politikerna kan ställa krav. Gör det. Hiroshima var bokstavligen talat en kinapuff-smällare jämfört med den eld som Nato, Ryssland och Kina leker med. Och för dem som argumenterar att Nato behöver atomvapen i avskräckande syfte: Eld kan inte släcka eld. Och hot fungerar inte på galna diktatorer.

Jesper Lindholm,

Åbo

ANDRA LÄSER