Riksdagens försvarsutskott förordar Natomedlemskap

I det utlåtande som riksdagens försvarsutskott har lämnat till utrikesutskottet heter det att ett Natomedlemskap är den bästa lösningen med tanke på Finlands totalsäkerhet.

Försvarsutskottets ordförande Petteri Orpo (Saml) lämnade utskottets utlåtande om regeringens redogörelse kring förändringarna i säkerhetsmiljön till utrikesutskottet på tisdagen.

Försvarsutskottet säger i sitt utlåtande om regeringens redogörelse om den förändrade säkerhetsmiljön att det vore bäst för Finlands säkerhet om man lämnade in en medlemsansökan till försvarsalliansen Nato. Utlåtandet lämnades till utrikesutskottet på tisdagen.

Försvarsutskottet noterar att försvarsmaktens prestationsförmåga är god och att försvaret målmedvetet har utvecklats i tiotals år, men att Finland är ett så litet land att vi inte kan skapa en så stark spärr att det skulle garantera fortsatt fred. Därför behöver den starka nationella försvarsförmågan ett stöd.

Här noterar försvarsutskottet att Finland utövar bilateralt och multilateralt försvarssamarbete på flera fronter, men att det på intet sätt skapar några säkerhetsgarantier. Vidare är det oklart vilket slags stöd Finland skulle kunna räkna med under en eventuell kris.

Ett Natomedlemskap skulle ansenligt stärka spärren för att råka ut för rysk militärpåverkan. Vidare skulle det under en kris stärka Finlands nationella försvarsförmåga med betydande resurser och förbättra Finlands försörjningsberedskap, bedömer försvarsutskottet. Natotrupper kunde kallas in också i förebyggande syfte, för att avstyra en militäroffensiv eller ett hot om en sådan.

Försvarsutskottet noterar att det är viktigt att fortsätta det internationella försvarssamarbetet i minst nuvarande utsträckning och att fortsätta utveckla det nationella försvaret.

Vänsterförbundet anmälde avvikande åsikt. Utskottsledamoten Markus Mustajärvi kräver att placering eller transport av kärnvapen inte kan tillåtas i Finland under några som helst omständigheter. Han menar att fortsatt militär alliansfrihet bäst tryggar Finlands säkerhet också i framtiden.

Mustajärvi resonerar som att ett Natomedlemskap skulle koppla Finland till en helt annan slags politik som lutar tillbaka på kärnvapnens avskräckande effekt och som skapar motsättningar gentemot Ryssland och Kina.

"Bara utanför militärallianser har Finland en chans att stanna utanför ett storkrig", säger han i ett utlåtande.

Mustajärvi kritiserar också regeringens redogörelse för att den inte tar upp nackdelarna med ett Natomedlemskap utan snarare fungerar som en guide till ett medlemskap.

Försvarsutskottet är ett av tio riksdagsutskott som lämnar ett utlåtande till utrikesutskottet i den här frågan. Utrikesutskottet ska därefter sammanställa ett betänkande.

ANDRA LÄSER