Hanken och ÅA inför närundervisning nästa vecka – kräver ändå inte närvaro

Universiteten övergår successivt till närundervisning eller hybridmodeller, men aktar sig för att slå fast något på sikt. Det nya normala är mer – men inte enbart – närundervisning, plus en ständig risk för att återgå till distans om epidemiläget förvärras.

De flesta studerande har inte kunnat gå på normala föreläsningar på snart två år, men i februari och mars kommer universiteten att trappa upp närvaron ansenligt, om epidemiläget så tillåter.
Efter nästan två år av så gott som enbart distansstudier börjar coronarestriktionerna lätta på universiteten. Såväl Helsingfors universitet som Aalto-universitetet, Hanken och Åbo Akademi står i färd att lägga om studiearrangemangen.
Åbo Akademi beslutade strax efter årsskiftet att fortsätta distansundervisningen under pågående period tre med undantag för kurser som kräver närvaro. Men sedan regeringen förra veckan meddelade att universiteten kan övergå till hybridundervisning i februari har ÅA justerat planerna. Från början av februari kan lärarna i princip välja att övergå till när- eller hybridundervisning, om det kan göras hälsosäkert.
Det blir troligen en gradvis övergång och hybridmodeller eftersom det inte är sagt att alla studerande genast har möjlighet att ta del av närundervisning, uppger Stefan Willför, prorektor vid ÅA.
– Om omständigheterna tillåter ska vi från början av period fyra i slutet av mars öppna upp för normal undervisning, vad det nya normala sedan innebär. Tills vidare är fester och andra sociala evenemang inte tillåtna, men om restriktionerna avvecklas kan det bli en ändring på det i mitten av februari.
Hanken beslutade på onsdagen att dess lärare kan erbjuda närundervisning redan från och med 1 februari, men så att fysisk närvaro inte är ett krav under period tre som pågår till 13 mars. Undantag utgör tentamen som kräver fysisk närvaro också under den pågående perioden.
– De lärare som vill erbjuda undervisning på plats får göra det så länge man följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och munskydd. Det måste ändå gå att delta i kurser under den här perioden på distans. Här kan de praktiska instruktionerna variera mellan olika kurser, säger Marlene Günsberg, kommunikationsspecialist vid Hanken.
Hanken har inte beslutat om arrangemangen under period fyra, eftersom både epidemiläget och restriktionerna kan förändras före det. Tvärtom är det möjligt att de planerade arrangemangen för resten av den pågående perioden måste läggas om, om myndigheterna så kräver.

Närvaro blir normen

Helsingfors universitet har hittills erbjudit närundervisning i högst begränsad utsträckning, förra hösten för första och andra årets studerande i smågrupper, men i olika utsträckning beroende på studieprogram. Nu går man in för att successivt öka närundervisningen i februari.
– Tanken är att varje studieprogram ska öka på närundervisningen i mån av möjlighet. Hur snabbt det går beror på praktiska frågor som i vilken mån lärarna kan lägga om sin planerade distansundervisning till närundervisning, hur många studerande man har och hur många man kan ta in samtidigt i vilka föreläsningssalar, säger Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör vid HU.
Målet är att närundervisning ska bli normen inom mars månad.
– När nästa period börjar ska närundervisning vara det nya normala. Då uppmanas personalen inte längre till distansundervisning utan tvärtom till närundervisning, säger Niinistö-Sivuranta.
Aalto-universitetet har tillämpat en hybridmodell sedan årsskiftet där rekommendationen har varit att föreläsningar för minst 40 personer sker på distans. Kurser med färre än 40 deltagare har kunnat ordnas på campus.
– Vi kör med den modellen period tre ut eftersom det vore belastande för personal och studerande att lägga om mitt i allt. En del av undervisningen, som experiment och konstnärlig undervisning, förutsätter ändå närvaro på campus. Närvaro ger också studierna ett mervärde, och därför har vi velat ha det så, säger Eija Zitting som basar för undervisningstjänsterna vid Aalto.
Aalto-universitetet räknar med att justera studiearrangemangen till period fyra och fem, men man avvaktar med beslut eftersom epidemiläget och restriktionerna kan förändras före det.
ANDRA LÄSER