Ingen moral, SFV!

När föreningen så glömmer sina ideal vill jag inte vara med längre, utan avsäger mig härmed mitt medlemskap.

HBL (11.2) blottade hur det går till i ännu en av våra finlandssvenska bastioner, Svenska folkskolans vänner (SFV). Finansiell välmåga pöser över och ger inte rum för moral eller ens vanlig anständighet.
SFV-ordföranden Per Edvin Persson har lyckats komma överens med sin högsta underlydande Johan Aura om att det är ett normalt förfarande och en god affär att satsa på dennes boende. Vilka eventuella andra förmåner som beviljats uppges inte. Men av överenskommelsen följer att SFV avstår från mer än 100 000 euro i årliga hyresinkomster vilka skulle ha använts till föreningens stadgeenliga, allmännyttiga syften. År efter år, ända tills bostadsförmånen av någon orsak avvecklas. Beloppet är större än summan av alla de medlemsavgifter, som de tusentals föreningsmedlemmarna årligen betalar in för det goda ändamål de tror på.
När jag för snart 50 år sedan vidtalades att bli medlem var motiveringen att stödja finlandssvensk bildning och utbildning. Nu tycks SFV ha förvandlats från ett allmännyttigt, idealistiskt samfund till något slags kapitalistisk högborg där chefen prioriteras. När föreningen så glömmer sina ideal vill jag inte vara med längre, utan avsäger mig härmed mitt medlemskap i SFV.

Torolf Grünn

Raseborg

ANDRA LÄSER