Akava: Regeringen bör slopa språkförsöket – "Kommer inte att öka elevernas intresse för språk"

De högutbildades Akava säger att regeringen bör slopa språkförsöket där en del av svenskundervisningen ska bli frivillig i vissa kommuner.

FNB
05.06.2017 11:13 UPPDATERAD 05.06.2017 11:19
Akava anser att försöket inte kommer att uppfylla regeringens målsättning om att öka elevernas intresse för språk och göra språkundervisningen mer mångsidig, snarare tvärtom.
– Mångsidiga språkkunskaper stöder arbetskarriären och är en del av allmänbildningen. Samtidigt är det nödvändigt att kunna det andra inhemska språket i ett tvåspråkigt Finland, bland annat för att klara fortsatta studier och kunna bli vald till en tjänstemannauppgift. I stället för att välja bort språk bör eleverna uppmuntras till och ges möjlighet att läsa allt fler språk i ett allt tidigare skede, skriver Akava i ett pressmeddelande.
Akava betonar att erfarenheten visar att ökad valfrihet i språkstudier inte leder till ett mångsidigare språkkapital. Då det andra inhemska språket blev frivilligt i studentskrivningarna minskade samtidigt språkstudierna överlag i gymnasiet.
Akava stöder inte språkförsöket eftersom det enligt fackförbundet skulle leda till större socioekonomiska klyftor i utbildningen.
– Faran med experimentet är att eleverna själva måste ansvara för att de själva lär sig och eventuellt själva också finansierar sin utbildning i det andra inhemska språket som krävs i studier i andra stadiet och på högskolenivå.
Akava påpekar att experimentet dessutom inte garanterar likvärdig behandling av finsk- och svenskspråkiga elever.

ANDRA LÄSER