Havsforskare förutspådde explosion redan 2019: ”Nästa steg är att Ryssland sänder trupp för att vakta röret”

Havsforskaren Kai Myrberg förutspådde redan 2019 att Nord Stream kan sprängas. Nästa steg i scenariot är att Ryssland sänder trupp för att att skydda sin infrastruktur. Också Charly Salonius-Pasternaks kristallkula om Nord Stream visade rätt.

Havsforskaren Kai Myrberg förutspådde redan 2019 att Nord Stream kan komma att sprängas. Nästa steg i scenariot är att Ryssland sänder trupp för att skydda sina rör. – Jag säger inte att så kommer att ske. Men det är inte uteslutet.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
28.09.2022 17:31 UPPDATERAD 28.09.2022 21:54
I fackboken Itämeri ja Ihminen (Östersjön och människan) skapade havsforskaren Kai Myrberg ett skräckscenario om Nord Stream-gasrören. Myrberg skrev boken tillsammans med forskarkollegan Matti Leppäranta
"Om säkerhetsläget kring Östersjön skärps så att krigshot uppstår, kan Ryssland komma att trygga gasledningarna mot ”terrorister”. Ryssland kan kräva att få hyra landområden för att kunna göra det. Efter det skulle Ryssland placera ut trupper i de inhyrda hamnarna", skriver Myrberg i ett stycke i boken där han också påpekar att det går att fästa apparatur avsedd för spioneri i rören. 
I boken som är utgiven 2019 påpekar Myrberg också att rören kan explodera eller sprängas sönder och att vi kan komma att få uppleva ryska örlogsfartyg och ubåtar som patrullerar till havs nära vårt territorialvatten. 

ANDRA LÄSER