Havsforskare förutspådde explosion redan 2019: ”Nästa steg är att Ryssland sänder trupp för att vakta röret”

Havsforskaren Kai Myrberg förutspådde redan 2019 att Nord Stream kan sprängas. Nästa steg i scenariot är att Ryssland sänder trupp för att att skydda sin infrastruktur. Också Charly Salonius-Pasternaks kristallkula om Nord Stream visade rätt.

Havsforskaren Kai Myrberg förutspådde redan 2019 att Nord Stream kan komma att sprängas. Nästa steg i scenariot är att Ryssland sänder trupp för att skydda sina rör. – Jag säger inte att så kommer att ske. Men det är inte uteslutet.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
28.09.2022 17:31 UPPDATERAD 28.09.2022 21:54
I fackboken Itämeri ja Ihminen (Östersjön och människan) skapade havsforskaren Kai Myrberg ett skräckscenario om Nord Stream-gasrören. Myrberg skrev boken tillsammans med forskarkollegan Matti Leppäranta

ANDRA LÄSER